Pro obce na Krnovsku a Bruntálsku je určena dotace 83,5 milionu korun, která se rozdělí mezi 14 různých projektů. Například Opavsko získalo čtvrt miliardy a Novojičínsko nebo Frýdecko-Místecko po 137 milionech.

Celkem bylo v kraji podpořeno 77 projektů, ve kterých obce plánují rekonstrukce kulturních domů, škol i školek, různá multifunkční zařízení nebo revitalizaci veřejných prostranství. O výběru úspěšných projektů rozhodla Regionální rada Moravskoslezsko.

Nejvíc peněz získala Břidličná

Mezi čtrnácti schválenými projekty pro oblast Krnovska a Bruntálska předložila deset záměrů města a obce, ale o dotace mohly žádat také organizace, které přinesou užitek lidem žijícím na venkově. Nejvíc peněz, 12,2 milionu korun, získá Břidličná na revitalizaci veřejných prostranství města.

„Naším cílem je vytvoření odpočinkových ploch oživených zelení, a to jak na náměstí Svobody, které je historickým jádrem města, tak na ulici Komenského nedaleko od centra,“ uvedl starosta Břidličné Bohumír Kamenec.

Rekonstrukce Základní školy v Jindřichově počítá s celkovými náklady téměř 10 milionů korun, z toho dotace činí 9,1 milionu korun. Základní školu navštěvují nejen děti z Jindřichova, ale i okolního Janova, Petrovic a Vysoké. Rekonstrukcí šaten, tělocvičny, sociálních zařízení, výměnou elektroinstalace a ústředního topení vzroste komfort a možnosti pro výuku.

Nové centrum vznikne na faře v Třemešné

Mezi úspěšné žadatele o dotace se řadí také Základní škola a mateřská škola Dvorce, která si řekla o tři miliony korun na modernizaci tříd a učebny výpočetní techniky a jejich vybavení. Projekt trochu jiného zaměření chystá římskokatolická farnost Třemešná. Dotaci bezmála 5 milionů korun použije na vytvoření centra volnočasových aktivit v prostorách fary.

Fara v Třemešné se díky téměř pětimilioné dotaci může přeměnit v centrum volnočasových aktivit. Dotace pokryje 92 procent nákladů na realizaci tohoto projektu, který předložila místní římskokatolická farnost. Také řada dalších měst a obcí na Bruntálsku a

Také Slezské Rudoltice se těší na osm milionů na multifunkční areál. Úvalno má na modernizaci školských zařízení sedm milionů, Horní Město může za čtyři miliony rekonstruovat svou hasičskou zbrojnici, kulturní dům si Brantice modernizují za 7,5 milionu a Hošťálkovy mají na stejný záměr pět milionů.

Některé projekty předložilo i několik obcí najednou

Holčovice na svůj projekt Naše škola, nedílná součást rozvoje kultury a vzdělávání v regionu, získaly na 3,7 milionu korun. Mezi podpořenými projekty nechybí ani takové, které předložilo několik obcí najednou. Sdružení obcí Mikroregion Krnovsko přitom má již jednu zajímavou zkušenost s evropskými dotacemi za sebou. S pomocí dotace přibližně 14,5 milionu korun se podařilo postavit šest moderních víceúčelových hřišť v Zátoru, Jindřichově, Osoblaze, Úvalně, Lichnově a Městě Albrechticích.

Nyní opět podpořený projekt Mikroregionu Krnovsko zasáhne hned pět obcí najednou. Město Albrechtice, Holčovice, Hošťálkovy, Lichnov a Zátor můžou počítat s dotací 5,3 milionu korun na nové chodníky, přístupové komunikace, dětská a víceúčelová hřiště, zeleň i vybavení v podobě mobiliáře a altánů.