VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Nejsilnější trofeje loňského roku

Chovatelská výstava trofejí zvěře, která proběhla na začátku dubna v Rýmařově, dala každoroční příležitost posoudit kvalitu zvěře v honitbách okresu Bruntál.

7.5.2017
SDÍLEJ:

Nejsilnější trofeje loňského roku.Foto: DENÍK / Dalibor Otáhal

Návštěvníci měli příležitost prohlédnout si trofeje jelení, srnčí, dančí, mufloní a černé zvěře, tedy divokých prasat. Všechny předložené trofeje posoudily hodnotitelské komise z hlediska věku, chovnosti a také z hlediska provedené preparace a přípravy na chovatelskou přehlídku.

Ke cti myslivce totiž patří i trofej řádně upravit, aby lebka byla očištěna a vybělena. Význačné trofeje se ohodnotí i body, při dosažení potřebného počtu pak trofej získává zlatou, stříbrnou či bronzovou medaili.

V letošním roce panovala spokojenost zejména s kvalitou zvěře jelení. „Kvalita zvěře jelení je podstatně lepší, než v předchozích letech, je vidět, že chovatelské zásahy přinášejí úspěch. U jelenů je daleko více početně i kvalitativně lepších trofejí než v předešlých letech.

U srnčí zvěře z kvalitativního pohledu nevidím nějaký rozdílu oproti předchozím letem," ohodnotil výstavu Jaroslav Mader, předseda Okresního mysliveckého spolku Bruntál.

Lov je ve své podstatě chovatelský zásah, vyřazuje se tak zvěř nevhodná pro další reprodukci, zůstává jen ta kvalitnější. Každý myslivec musí umět posoudit stav a kvalitu zvěře a odhadnout, zda vyhlédnutý kus může ulovit. Všechny honitby mají své plány lovu, ty udávají, kolik kusů zvěře se v daném roce může ulovit.

Do toho se započítává i zvěř, kterou najdou myslivci uhynulou nebo sraženou autem.

Lov zvěře v mysliveckém roce 2016/2017 v okrese (lov/úhyn)Srnčí zvěř 2165/633, Jelení zvěř 673/20, Černá zvěř (divoká prasata) 2266/32, Dančí zvěř 270/57, Mufloní zvěř 46/62, Kamzičí zvěř 1/1, Jelenec běloocasý 0/1

Stát se myslivcem znamená absolvovat dlouhou cestu

Každý, kdo se chce stát právoplatným myslivcem, musí podstoupit dlouhou cestu povinností, na jejímž konci bývají krásné chvíle strávené v přírodě.

Prvním krokem je podání si přihlášky do mysliveckého kurzu, ten pořádá Okresní myslivecký spolek Bruntál. Současně je třeba dohodnout se v některém myslivecké sdružení na vykonání praxe. Myslivecký adept v honitbě sbírá zkušenosti od tamních myslivců a zapojuje se třeba do zimního přikrmování zvěře, do budování mysliveckých zařízení a do dalšího mysliveckého života.

V mysliveckém kurzu účastníci absolvují přednášky z myslivecké zoologie, mysliveckých tradic, předpisů v myslivosti, péče a chovu, z lovectví, kynologie a střelectví. Celkem jde o sedmdesát hodin teoretické výuky. Součástí kurzu jsou také povinné střelby z kulové a brokové zbraně, pomoc při přípravě chovatelské výstavy trofejí a povinnost navštívit co nejvíce mysliveckých akcí, které OMS Bruntál v daném roce pořádá.

Za rok pak adept může předstoupit ke složení zkoušky z myslivosti.

Po jejím úspěšném složení si může požádat o vydání loveckého lístku a na jeho základě může pak získat také zbrojní průkaz na skupinu loveckých zbraní C.

Koho ulovit? Každá zvěř má kritéria chovnosti

.

Jak pozná myslivec, že může zvěř ulovit? Pro každou zvěř jsou daná přesná kritéria, myslivec musí na základě svých zkušeností a znalostí zvěř ve volné přírodě obeznat a posoudit, jestli může na kus vystřelit.

Například u srnce musí odhadnout věk a posoudit paroží. Věk odhadne myslivec podle tělesné stavby, držení těla, zbarvení a celkového chování. Co se týče paroží, kritéria udávají jaké má jeho paroží mít minimální parametry, tedy jak má být vysoké a jak dlouhé mají být výsady.

Tato kritéria chovnosti vychází i z toho, jaká je úživnost dané lokality, jak kvalitní zvěř tam žije. Kde jsou pro srnčí zvěř lepší životní a potravinové podmínky, jsou kritéria náročnější. Vydávají je obce s rozšířenou působností Bruntál, Krnov a Rýmařov a platí pro tamní honitby.

Proto třeba v rámci území ORP Krnov jsou pro tamní honitby vydána tři různá kritéria podle toho, v jak úživné lokalitě honitby jsou.

Kritéria udávají, jaké paroží má chovný srnec v určitém věku. Pokud tyto parametry paroží nemá, je srnec lovný. V úživných honitbách s dobrými podmínkami je brán jako chovný jednoletý srnec, jehož délka lodyh (výška parůžků) je čtrnáct centimetrů a více.

Tam, kde má srnec horší životní podmínky, je chovný už od deseti centimetrů. A v těch nejméně úživných honitbách je chovný již od osmi centimetrů. Podobně je to s věkem dva, tři, čtyři a pět let věku srnce. Obdobná kritéria chovnosti jsou i pro zvěř jelení, dančí a mufloní. Tohle vše musí myslivec posoudit ještě předtím, než zmáčkne spoušť.

Pokud se splete, už to nejde vzít zpět.

Obory v regionu: místa pro kvalitnější přírůstky

.

Zvěř v okrese Bruntál žije nejen ve volné přírodě, ale i v několika oborách. Na takovém ohrazeném území se daří dosáhnout lepší kvality zvěře nebo chovat zvěř, která tu není původní. To je příklad třeba obory pod Volárnou, poblíž Slezské Harty. Zde na zhruba 150 hektarech je chován jelenec běloocasý.

Tato zvěř byla v roce 1984 dovezena z Finska a vysazena do obůrky tehdejšího Agropodniku Dvorce. Posléze byla přemístěna do nynější lokality.

Poblíž Janova se na ploše 340 hektarů rozkládá obora Janovská dolina, zaměřená na chov kvalitní jelení zvěře. V oboře je možné lovit i srnčí zvěř nebo se na rybníčcích věnovat rybolovu.

V dalších oborách jsou chováni daňci, dobrým chovem se může pochlubit obora Helena v Dívčím Hradě. „Daňci na Bruntálsku jsou kvalitní, původně vysazení z Maďarska, kteří se tu nemohli zkřížit s jinou dančí populací, protože zde žádná nebyla, takže je to čistý kvalitní maďarský chov," řekl Jan Veiser, místopředseda Okresního mysliveckého spolku Bruntál.

Základem chovu v oboře Helena se stalo 40 kusů daňčí zvěře z Gyulay v Maďarsku. Obora v Dívčím Hradě byla původně postavena jen pro daňka evropského, ale později sem přibyli ještě mufloni. Mufloni a daňci jsou také v oboře Pod jelením vrchem v Holčovicích. Daňčí, mufloní, srnčí a černou zvěř oborníci chovají na 438 hektarech v oboře Víno na Osoblažsku.

Daňčí zvěř je velmi oblíbená, a tak ji lidé mohou zahlédnout i na pozemcích některých chovatelů v okrese. Ti ji ale mají pro své potěšení, ne za účelem lovu. Daňky a divoká prasata tak mohou vidět třeba jako atrakci návštěvníci Pradědovy galerie U Halouzků v Jiříkově.

Jan Veiser: Daňci na Bruntálsku jsou kvalitní

Jan Veiser

V letošním roce se po deseti letech vrátila myslivecká okresní chovatelská přehlídka trofejí do Rýmařova. O hodnocení vystavených trofejí jsme hovořili s Janem Veiserem, předsedou myslivecké komise Okresního mysliveckého spolku Bruntál.

Do Rýmařova se po deseti letech vrátila chovatelská výstava trofejí zvěře. Co k tomu přispělo?

Začali jsme nově organizovat okresní přehlídky. V Bruntále už byla deset let, už to byl přece jen stereotyp, tak jsme se dohodli, že bychom výstavu udělali střídavě v Bruntále, Krnově a Rýmařově. Začali jsme v Rýmařově, neznamená to ale, že tady bude jen jednou, možná ji uděláme dvakrát v Rýmařově, potom, pokud budou prostory, uděláme v Krnově nebo ve Městě Albrechticích.

Rýmařov má výhodu, že má nádherné prostory, je zde dobrý přístup, starosta Rýmařova je myslivec, existuje tu dobrý rýmařovský spolek, takže je zde dobré zázemí, když je potřeba s něčím pomoci. Problém Krnova nebo Města Albrechtic je zatím v poskytnutí vhodných prostor.

Jaké trofeje mohli návštěvníci na chovatelské přehlídce spatřit?

Vystaveny byly trofeje zvěře, která byla ulovena v honitbách okresu Bruntál, s tím, že každý pověřený úřad měl svou vystavovatelskou sekci. Šlo zejména o srnčí zvěř a dále o oblast chovu jelena a daňka. Daňci na Bruntálsku jsou kvalitní, původně vysazení z Maďarska, kteří se tu nemohli zkřížit s jinou daňčí populací, protože zde žádná nebyla, takže je to čistý kvalitní maďarský chov.

Začali s tím v Osoblaze, v oboře Helena, která kdysi patřila státním statkům, a v oboře u Města Albrechtic. Později se daňci dostali do volné přírody. Všechna ulovená spárkatá zvěř se musí hlásit na příslušný úřad. Na základě celoročního odlovu se pak trofeje předkládají ke kontrole, jestli byl odlov proveden správně, a zda byl například jelen chovný, či nikoliv.

Dává kvalita trofejí představu o tom, jak kvalitní zvěř v našem okrese žije?

Zcela určitě. Každá zvěř má specifické způsoby hodnocení. Každá oblast má kritéria hodnocení odlišná. Například na Osoblažsku, kde převládá v honitbách zemědělství, vypadá trofej srnce odlišně od srnce z horských honiteb. Je rozdíl mezi srnci žijícími v lesích, nebo blízko polí či farem.

Z dlouhodobého hlediska kvalita zvěře stoupá, nebo spíš klesá?

Co se týká jelení zvěře, za posledních deset let jde o zkvalitnění. U černé zvěře jsou vystavené trofeje většinou medailové. Dá se tedy obecně říci, že kvalita těchto druhů zvěře má stoupající tendenci.

V poslední době se hodně mluví o přemnožení divokých prasat, tedy černé zvěře…

Stavy černé zvěře jdou nahoru, podstatné jsou spíše způsobené škody. Co se kdysi lovilo na celém okrese, se dnes loví jen na Rýmařovsku. V okrese se kdysi lovilo na 400 kusů černé zvěře, a dnes se téměř stejný počet uloví v rámci ORP Rýmařov.

Připravuje Okresní myslivecký spolek Bruntál v průběhu roku akce podobného charakteru, jako je přehlídka trofejí, případně akce, které mohou veřejnosti přiblížit naši myslivost?

Přehlídka je co do rozsahu zřejmě největší a nejprestižnější akcí roku v rámci celého okresu. OMS Bruntál pořádá samozřejmě celou řadu dalších akcí pro veřejnost. Soutěže pro děti, výcvik loveckých psů, střelecké soutěže i pro veřejnost, zkoušky z myslivosti a podobně.

Co vás nejvíce potěšilo v uplynulém mysliveckém roce?

Jsem potěšen, že se stabilizovala členská základna okresního mysliveckého spolku, která má ale vysoký věkový průměr. Mladí se moc nehrnou, protože myslivost zabírá hodně času, a jde i o to, aby ji měli kde provozovat, protože hodně honiteb je dnes privátních. Ve své podstatě jde o zálibu časově a finančně náročnou.

V případě, že se stane nepříjemná věc a řidič srazí zvěř, kam se má obrátit?

Zavolat policisty. Ti už mají kontakt na myslivecké hospodáře. Ten musí i v noci přijet, převzít si kus sražené zvěře. Bohužel je takových případů hodně, u našeho mysliveckého sdružení na Rýmařovsku to je tak minimálně patnáct kusů srnčího za rok, a to jsou třeba kusy, které nikdo ani nenahlásí a najdou se pak až mimo silnici v příkopu nebo na poli.

Ing. Jan Veiser, 66 letmístopředseda Okresního mysliveckého spolku Bruntál
předseda hodnotitelské komise okresní chovatelské přehlídky trofejí

Autor: Dalibor Otáhal

7.5.2017 VSTUP DO DISKUSE
SDÍLEJ:

SERVIS

Vzdělávání a školství - Vzdělávání a školství Učitelka mateřské školy 24 810 Kč

Učitelé v oblasti předškolní výchovy Učitelka mateřské školy. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 24810 kč, mzda max. 28650 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: místo výkonu práce : Bruntál, učitelka mateřské školy (zástup za MD), Nástup: podzim 2018, Kvalifikační požadavky:, - střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou v oboru zaměřeném na přípravu učitelů předškolního vzdělávání, - vyšší odborné vzdělání v oboru zaměřeném na přípravu učitelů předškolního vzdělávání, - vysokoškolské vzdělání získané studiem v akreditovaném studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na pedagogiku předškolního věku, Další požadavky:, Samostatnost, spolehlivost, pracovitost, kreativita, schopnost pracovat v týmu a učit se novým věcem., Hlásit se na e - mail reditelka@msurybnika.cz nebo na tel. č. 554 714 291 nebo 724 534 162, Z : 12.7.2018. Pracoviště: Mateřská škola bruntál, u rybníka 3, U Rybníka, č.p. 1344, 792 01 Bruntál 1. Informace: Jaroslava Fidlerová, +420 554 714 291,724 534 162.

Doprava a logistika - Doprava a logistika Manipulační dělník 85 Kč

Doplňovači zboží Pomocná síla na čerpací stanici. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 85 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: místo výkonu práce : Město Albrechtice - Čerpací stanice Pap Oil, Výpomoc při úklidu a doplňování zboží + drobné práce., 1 směna - pracovní doba dle domluvy, na dohodu - plný nebo zkrácený úvazek., Vhodné i pro studenty., Hlásit se denně v době od 8:00 do 19:00 hod. na telefon 737 805 053 nebo na provozovně čerpací stanice PO-PÁ 8:00 - 14:00 hod., Z : 11.7.2018. Pracoviště: Petra konečná - pracoviště čs pap oil, Krnovská, č.p. 742, 793 95 Město Albrechtice. Informace: Petra Konečná, +420 737 805 053.

Výroba - Obsluha ostatních stacionárních strojů a zařízení 15 000 Kč

Obsluha ostatních stacionárních strojů a zařízení jinde neuvedená Obsluha tabulových nůžek a CNC ohraňovacího lisu. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 15000 kč. Volných pracovních míst: 4. Poznámka: místo výkonu práce : Bruntál, Vrchlického 10, Vyučení není podmínkou, zručnost, přesnost, spolehlivost, mzda v úkole. Orientace ve výkresové dokumentaci., Hlásit se na e - mail : martin.madr@elkoplast.cz, Z : 6.9.2017 A : 26.4.2018. Pracoviště: Elkoplast cz, s.r.o. - pracoviště bruntál, Vrchlického, č.p. 1175, 792 01 Bruntál 1. Informace: Mádr, .

Zdravotnictví - Zdravotnictví Lékař 29 830 Kč

Lékaři bez atestace (kromě oborů praktického lékařství) Lékař - lékařka bez specializace. Požadované vzdělání: vysokoškolské. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 29830 kč, mzda max. 50000 kč. Volných pracovních míst: 3. Poznámka: nabízíme práci na moderně vybavených pracovištích, možnost dalšího vzdělávání a odborného růstu, možnost ubytování, výhodné platové podmínky, hlásit se u MUDr. Bronislava Sedláčka, náměstka pro LP, tel. č. 554 690 280, e - mail : sedlacek.bronislav@szzkrnov.cz, www.szzkrnov.cz.. Pracoviště: Sdružené zdravotnické zařízení krnov, příspěvková organizace, I. P. Pavlova, č.p. 552, 794 01 Krnov 1. Informace: Lenka Bravencová, +420 554 690 737.


DOPORUČENÉ ČLÁNKY

Ve středečním Deníku vychází speciální příloha SFC Opava

Letní koupaliště Ostrava-Poruba
72

Kraj má nejvíce koupališť, jinak v průzkumu propadl

Potomek urozených Hodiců navštívil Slezské Rudoltice

V rodině Jaroslava Hodyce se tradovala historka, že některý z předků prý vlastnil Bouzov. Když se rozhodl ověřit její pravdivost, nestačil se divit, jak významně se Hodicové zapsali do dějin.

Tři šelmy na útěku a zbytečná smrt pod koly expresu: prohlédněte si videa dne

Podívejte se na krátký sestřih toho nejzajímavějšího, co zaznamenali redaktoři Deníku v pondělí 16. července 2018.

Traktor převrácený na poli způsobil tragédii

Býkov - Na poli v Láryšově došlo v pondělí 16. července kolem 8.30 hodin k tragédii.

Rekreanti si stěžují i na malé hrníčky, mouchy a osamělost

Mezi reklamacemi se objevují i kuriózní stížnosti. Po loňských dovolených si lidé stěžovali i na to, že při snídani měli na čaj jen malé hrníčky nebo že v restauraci létala moucha. Další rekreantka pak byla zklamána tím, že ručník nebyl složen do labutě. Jeden z nespokojených klientů si pak v reklamaci posteskl, že v penzionu byl sám a cítil se osamělý.

Vážení čtenáři,

náš web Deník.cz přechází kompletně pod zabezpečený protokol, který výrazně zlepší bezpečnost při procházení našich webů.

Z důvodu přechodu je nutné se znovu přihlásit k odběru upozornění na nejnovější zprávy - klikněte na tlačítko "Povolit", kterým si zajistíte odběr zpráv i do budoucna.

Děkujeme za pochopení.

POVOLIT