Krnovská knihovna má vstřícný přístup k uživatelům, nabízí nadstandardní služby, a to i pro znevýhodněné klienty, zavádí nejmodernější technologie a svými službami předčí jiné.

Porotci soutěže Knihovna Moravskoslezského kraje 2015 ocenili přednosti krnovské knihovny titulem Knihovnická K2. Cena byla letos udělena poprvé. Součástí ocenění byl diplom s šekem na padesát tisíc korun.

„Ocenění je výsledkem práce celého kolektivu lidí, kteří mají svou práci rádi, a je to na ní tudíž vidět. Rozsah činností a služeb, které naše knihovna nabízí, je mnohem širší. Stále více se snažíme do knihovny dostat děti, 
a odlákat je tak od počítačů a mobilů. Každé krnovské dítě díky škole naší knihovnou projde, my jim připravíme zábavný program a je pak na nich a na rodičích, jestli čtenářem zůstanou," uvedl ředitel oceněné Městské knihovny v Krnově Petr Cestr.

Jeho slova potvrzuje ředitel základní školy na Janáčkově náměstí v Krnově Karel Handlíř. „Spolupráce s knihovnou je výborná, naše děti navštěvují zejména pobočku v Jiráskově ulici, která je poblíž naší školy. Naši žáčci dochází do knihovny na různé tematické besedy, prvňáčci jsou v knihovně pasováni na čtenáře, druháčci se učí o různých zvycích," pochválil krnovskou knihovnu Karel Handlíř.

Mimořádný přínos

„Smyslem této ceny je motivovat aktivní knihovníky a podpořit činnost veřejných knihoven. Knihovny mají velký podíl na rozvoji vzdělávání a kultury. Proto bude kraj každoročně vyzdvihovat jejich význam a oceňovat mimořádný přínos jednotlivců v tomto oboru," uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro kulturu Svatomír Recman.

Soutěž je součástí loni přijaté koncepce knihovnictví do roku 2020, podle které má být každý lichý rok oceněna nejlepší knihovna v kraji a v sudém roce nejlepší knihovnice nebo knihovník. Do soutěže se letos přihlásilo deset knihoven.

Součástí slavnostního dopoledne byl křest sborníku Knihovna pro všechny. Sborník obsahuje příspěvky ze stejnojmenného semináře, který se za finanční podpory Moravskoslezského kraje konal v květnu v Městské knihovně v Havířově.

Pobočka knihovny slaví pětačtyřicet let

Pobočka Městské knihovny v Krnově v Jiráskově ulici si v těchto dnech připomíná 45. výročí otevření.

První čtenáře uvítala tato pobočka krnovské městské knihovny 6. října 1970, a to v pronajatých prostorách budovy stavebního bytového družstva v ulici Gorkého. V roce 1994 se pak přestěhovala do areálu mateřské školy v Jiráskově ulici, kde sídlí dodnes.

„Velkou zásluhu na vzniku pobočky měla tehdejší ředitelka Městské knihovny Krnov Marie Deuserová, která zde i po odchodu do důchodu pracovala nepřetržitě až do svých 75 let," připomněla knihovnice Naďa Lhoťanová.

Knihovna v Jiráskově ulici dnes nabízí čtenářům všech věkových kategorií atraktivní výběr domácích i zahraničních titulů knih a časopisů. „Pořádáme také besedy a knihovnické lekce zejména pro mateřské a základní školy z blízkého okolí nebo pro seniory z domova pro seniory.

Aktuálně se pobočka Jiráskova může pochlubit 350 registrovanými čtenáři, kteří od počátku letošního roku uskutečnili neuvěřitelných 28 tisíc výpůjček," doplnila Božena Čepová, knihovnice z pobočky Jiráskova.

Týden knihoven v našem regionuMinulý týden proběhl celostátní Týden knihoven, na čtenáře v knihovnách v Bruntále, Rýmařově, ve Vrbně pod Pradědem, v Horním Benešově či Krnově čekal kromě knih k zapůjčení i bonus navíc v podobě nejrůznějších akcí.

V Městské knihovně v Rýmařově například majitelé chytrých telefonů sbírali QR kódy, za odměnu si mohli zdarma stáhnout e-knihu. Prvních deset nejrychlejších hledačů ještě získalo poukaz na volný vstup do kina. Pro dlužníky byla vyhlášena 
v rýmařovské knihovně čtenářská amnestie a noví čtenáři měli přihlášení zdarma. V knihovně ve Vrbně pod Pradědem připravili pro čtenáře mimo jiné burzu knih a besedu s cestovatelem.

Městská knihovna v Bruntále pořádala jednak akce pro veřejnost a jednak akce pro školy. „Děti, které vyhrály soutěž Poznej partnerské město Štúrovo, jedou na zájezd do Městské knihovny Štúrovo a pro žáky jsme připravili workshop tvůrčího psaní Jiřího Fixla," uvedla ředitelka bruntálské knihovny Hana Polcarová. Čtenáři se mohli podívat na výstavu Československo a Česko na mapových pohlednicích.

Knihovna žije pestrým programem

Knihovna v Horním Benešově je ideální místo nejen pro půjčování knih, ale i pro pořádání výstav a dalších kulturních akcí.

Knihovna v Horním Benešově je ideální místo nejen pro půjčování knih, ale i pro pořádání výstav a dalších kulturních akcí. foto: Karel Janeček

Informační centrum a městská knihovna v Horním Benešově si pro Týden knihoven připravila pestrý program. Čtenáři se mohli těšit nejen na hudební vystoupení, ale také třeba na výtvarnou výstavu.V úterý 6. října proběhla v galerii infocentra a knihovny vernisáž výstavy kreseb a maleb Miroslavy Chmelařové a Taťány Dumonceau.

Taťána Dumenceau (ruská rodačka) představila svého hosta – svou přítelkyni Olgu žijící v Rusku. Společně zahrály tři tradiční ruské skladby na piáno.

Vernisáže se zúčastnilo přes šedesát návštěvníků, kteří mohli ochutnat víno a přichystané občerstvení. „Kdo o tuto vernisáž přišel, nemusí být zklamaný, jelikož výstava potrvá do 30. listopadu," uklidňuje veřejnost vedoucí infocentra a knihovny Veronika Hudečková.

O den později byl připraven program pro mladší čtenáře a jejich rodiče. Ti si vyzkoušeli tvorbu malého papírového dráčka, výrobu stojánku na psací potřeby a zdobení kelímku na tužky. Vytvářeli také roztomilé želvičky z použitých PET lahví a papíru. Ti nejmenší si mohli vymalovat podzimní omalovánky.

Bylo vytvořeno sedm stanovišť. Na jednoho organizátora vyšlo pět až šest dětí, ty se prostřídaly na všech stanovištích. „Akce se velice vydařila. Bylo moc příjemné pozorovat děti i rodiče při společném tvoření," pochválila účast téměř čtyřicítky dětí Veronika Hudečková.

Poslední připravenou akcí byl páteční koncert žáků Základní umělecké školy Václava Kálika v Opavě. Návštěvníkům knihovny se představilo kytarové duo Klára Pechková a Eliška Jelínková, vítězky krajské soutěže ZUŠ, mezinárodní soutěže Karel Ditters a hudební klasicismus a národní soutěže Hradecké guitarreando. Zazpívala i Zdeňka Kotková, kterou doprovázela na kytaru Lenka Lebedová.

Gabriela Mathiasová, Dalibor Otáhal, Martin Hon