Trojice studentů bruntálského gymnázia ve středu 19. listopadu převzala cenu Ernsta Berla.

Tereza Michalová ze sexty ji dostala za práci v Pražském studentském summitu. Studenti z celé republiky, kteří se aktivně zajímají o domácí i mezinárodní dění, mají v Pražském summitu možnost zažít atmosféru vrcholného diplomatického jednání tří klíčových mezinárodních organizací: Organizace spojených národů, Severoatlantické aliance a Evropské unie. A i oni se snaží řešit politické problémy. Tereza se však politikem stát nechce. „Chtěla jsem si to zkusit, ale asi se tomu věnovat nebudu, ráda bych studovala medicínu,“ prozradila Tereza Michalová.

Studentka tercie Tereza Hrabčáková získala cenu Ernsta Berla za skvělou reprezentaci školy na fyzikálních soutěžích. „Přihlásil nás pan profesor, tak jsme tam museli jet,“ prozradila Tereza poněkud vynucený počátek svého úspěchu. Více než fyzika ji baví čeština, ale i ona by ráda studovala něco jiného, než v čem vyhrála. Jejím snem je studium veteriny.

Sextán Viktor Komárek si cenu Ernsta Berla vysloužil za své studijní historické práce. „Já jsem jich napsal víc, o Masarykovi, jedna práce byla o socialismu a jedna o slezských hradech,“ řekl oceněný student. „Čerpal jsem spíše z knih, z literatury, na internetu toho moc není,“ potěšil Komárek členy komise, kteří se obávali, že mladá generace od knih utíká k internetu jako stěžejnímu informačnímu zdroji. Ani Viktor Komárek nehodlá studovat obor, v němž vynikl. Hodlá se přihlásit na práva.

K organizátorům ocenění patří vedení Gymnázia Bruntál spolu s občanskými sdruženími Vlastenecký poutník, Spolkový dům Mariany Berlové a Krnovská synagoga. Podporují a dotují ji regionální podnikatelé, kromě pamětního listu a věcných cen, většinou knih, získávají studenti i symbolickou finanční odměnu v minimální výši dvou tisíc korun.