VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Nejhorší kalamita v historii

Dnes nám smrčiny připadají jako samozřejmá součást naší přírody, ale ve skutečnosti jsou doma jen na horách, kde není nouze o srážky. Lesníci začali u nás smrky plošně vysazovat do všech klimatických oblastí teprve před 150 lety.

3.6.2017 2
SDÍLEJ:

Ilustrační fotografie.Foto: DENÍK/Jan Jelínek

Důvodem je to, že rychle rostou, jsou nenáročné a jejich dlouhé rovné měkké dřevo lze snadno zpracovat. Všestranné přednosti smrkového dřeva způsobily, že nepůvodní smrčiny s mělkými kořeny nahradily hluboce kořenící listnaté lesy, které jsou víc odolné vůči suchu i vichřicím.

Smrkové monokoltury oslabené suchem jsou ideálním prostředím pro přemnožení dřevokazných hub i hmyzu, hlavně václavek a kůrovce. Výsledkem je nejhorší lesní kalamita v historii.

Příčina problémů: smrčiny do našeho klimatu nepatří

Jak je možné, že v našem regionu odumírají lesy v tak masivním rozsahu, jaký nikdo nepamatuje?

Lesníci nic nezanedbali. V přírodě nastala konstelace, při které rozvratu lesů nikdo nemohl zabránit. Podle výrobně technického ředitele Lesů ČR Václava Lidického na počátku stálo několik suchých roků s výrazným úbytkem srážek. Došlo celoplošně k poklesu vláhy v lesní půdě.

„Tyto klimatické změny jako první zasáhnou nepůvodní smrkové porosty. Smrkové lesy oslabené suchem chřadnou a nedokážou se bránit houbovým onemocněním, zejména václavkám. Smrk má svého hlavního kalamitního škůdce – kůrovce, ale napadá je i další podkorní hmyz.

Kůrovec je nebezpečný tím, že napadá nejen chřadnoucí smrky, ale i zdravé nebo jen mírně oslabené," popsal Lidický příčiny současné kalamity.

Lesníci jsou ze zákona povinni zabránit šíření kůrovce, což znamená především dříví včas zpracovat. Stejným způsobem s kůrovcem bojují Lesy ČR i další vlastníci lesů a podobné zákroky provádí ve smrkových porostech také jejich kolegové v Polsku.

„Až odezní tato epizoda, výrazně se u nás sníží zastoupení nepůvodních smrkových porostů. To se projeví masivním rozpadem dosavadního lesního ekosystému. Proto nás čeká úkol holiny co nejdřív zalesnit, pokud možno daleko pestřejší druhovou skladnou, která sem na rozdíl od smrkových monokultur patří," doplnil Lidický s tím, že návrat k původním druhům, které zde po staletí rostly spontánně, bude znamenat stabilnější porosty, které v budoucnu lépe odolají podobným kalamitám.

Kdy se zastaví plošný rozvrat lesů záleží také na tom, zda lesníkům pomůže příroda. Teď je rozhodující, zda při zalesňování holin v kritickém okamžiku poskytne dostatek vody. A také to, jak se bude klima v naší oblasti dál vyvíjet.

.

Kalamitní stav smrkových lesů ve Městě Albrechticích prezentovali (zleva) výrobně technický ředitel Lesů ČR Václav Lidický, krajský ředitel Lesů ČR ze Šumperka Tomáš Pospíšil, mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová a náměstek hejtmana Jaroslav Kania (ANO). foto: Deník/Fidel Kuba

Těžařům komplikuje život rekonstrukce železnice

Lesní kalamita vyžaduje obrovské nasazení lesníků, těžařů i zpracovatelů dřeva. Je to nápor i na místní občany, kteří své stížnosti přenášejí na starosty. Je to také zátěž pro infrastrukturu.

V době, kdy bylo nutné dostat napadené dříví co nejdřív z regionu a aspoň část lesa zachránit před kůrovcem, si České dráhy na tratích Krnov – Ostrava a Krnov – Šumperk naplánovaly výluky kvůli rekonstrukcím. Kapacita silnic byla vytížená na maximum.

„Snažíme se do postižených oblastí dostat co nejvíce lidí, takže omezujeme plánovanou těžbu v jiných regionech. Je to nutné také proto, abychom ještě víc nezahltili trh se dřevem. Děláme preventivní opatření, lapáky a lapače, chemické ošetření dříví, které má bránit dalšímu šíření kůrovce.

Budujeme nové skládky kulatiny a cesty. Abychom dříví z lesa dostali, musíme myslet na zpřístupnění lesů," uvedl výrobně technický ředitel Lesů ČR Václav Lidický s tím, že zatímco běžná lesní správa má kolem dvaceti lidí, v současnosti má Lesní správa Město Alkbrechtice na boj s kalamitou k dispozici více než padesát lidí.

Návrh starostů Holčovic, Jindřichova a Hošťálkov

.

Starostům se kupí stížnosti na škody, které způsobily těžké náklaďáky těžařů. Na společném postupu se domluvili (zleva) starosta Jindřichova Vlastimil Adámek, starosta Holčovic Pavel Šprinz a starosta Hošťálkov Tomáš Gronkowiec. foto: Deník/Fidel Kuba

Odlehlé obce nemají silnice dimenzované na intenzivní pohyb těžkých aut. Jsou ale obklopené lesy, kde těžaři nasadili veškerou techniku v boji s kůrovcovou kalamitou.

Starosta Holčovic Pavel Šprinz, starosta Hošťálkov Tomáš Gronkowiec a starosta Jindřichova Vlastimil Adámek se rozhodli na tento problém upozornit společně. Vydali následující prohlášení.

„Navrhujeme následující postupy. Ve spolupráci Lesů ČR, obcí a dalších vlastníků pozemků optimalizovat síť komunikací a skládek dřeva tak, aby došlo k minimalizaci negativních jevů spojených s kalamitní těžbou. Zapracovat do smluv mezi Lesy ČR a jejich smluvními partnery povinnost předložit ještě před samotnou těžbou dotčeným obcím dohodu o užívání pozemků ve vlastnictví obce s jasně formulovanými pravidly, mezi kterými nebude chybět například dodržování rychlosti nákladních souprav, garance maximální tonáže, garance průběžných oprav a pravidelné opravy, čištění a udržování sjízdnosti komunikací. A to včetně jména zodpovědné osoby.

To bude zveřejněno na webových stránkách obcí pro veřejnou kontrolu a možnost sankcí při nedodržování této dohody," uvedli starostové ve svém prohlášení s tím, že navrhují ministerstvu zemědělství zřídit zvláštní fond, do kterého bude směřovat určité procento výnosů z těžby, aby se kumulovaly prostředky na obnovu infrastruktury.

Chtějí najít model, jak po skončení těžby pomoct obcím postiženým vývozem dříví z lesů.

Kubíky, tuny, hektary, náklaďáky…

V běžných letech Lesy ČR naplánují v celé republice roční těžbu asi osm milionů kubíků dřeva. Současná kůrovcová kalamita ale překonává veškeré historické rekordy. Nejpostiženější jsou oblasti, které spadají do lesní správy Bruntál, Město Albrechtice a Štemberk. Jen tyto tři oblasti dnes vytěží 1,5 milionu kubíků dřeva.

„Za normálních okolností bychom těžili v těchto lesních správách jen 300 tisíc kubíků, ale kvůli kalamitě je to pětinásobek. Proto u nás také pětinásobně vzrostla nákladní doprava," uvedl Václav Lidický. Rozsah kalamity odborníci počítají v kubících a hektarech, ale není těžké ji přepočítat ani na stromy, které bylo nutné neodkladně porazit.

„Jeden kubík je přibližně jeden strom, takže jde o 1,5 milionu stromů. Například Lesní správa Město Albrechtice tu má těžit 500 tisíc stromů. Na nákladní auto se vleze 20 až 30 stromů. Musí se tedy v tomto regionu otočit asi 17 tisíc aut, aby se dříví dostalo z lesa jen pro Lesní správu Města Albrechtice.

Každé naložené auto má přes 40 tun, ale musí regionem projet i prázdné. Z tohoto regionu musí odjet 60 až 70 aut denně. Až tak je situace vyhrocena," uzavřel Lidický.

.

Jak vypadá hektar lesa na kolejích?Hádanka: Když čekáte na železničním přejezdu nebo na nádraží, často při tom můžete pozorovat nákladní vlaky s kulatinou. Co myslíte, může kolem vás po kolejích najednou projet jeden hektar lesa?

Odpověď: Může. Hektar smrkového lesa představuje asi 500 stromů. Na plně naložený železniční vagon se vleze až 50 stromů. Nákladní vlak s deseti vagony plně naloženými kulatinou tedy představuje asi hektar lesa.

Také vítr dokáže ničit

Nepřítelem lesů je nejen sucho, kůrovec a václavky, ale také vítr. Připomeňme si nejhorší vývraty a polomy v uplynulých letech.

Orkán v listopadu 2004 poničil rozlehlé lesní porosty v Jeseníkách. Nejhorší ránu zasadil údolí Bílé Opavy, které je součástí přírodní rezervace patřící mezi jednu z nejcennějších v České republice. V této lokalitě zničila porosty na třech hektarech. Celkem tehdy v Jeseníkách spadlo 50 tisíc kubíků dřevní hmoty.

Stejná větrná pohroma zanedlouho zpustošila Vysoké Tatry, kde orkán zdevastoval 250 kilometrů čtverečních lesa.

V lednu 2007 se naší republikou přehnal orkán Kyrill dosahující rychlosti přes 200 kilometrů. Také v tomto případě lesníci museli dostat polámané stromy rychle pryč kvůli riziku napadení kůrovcem, ať už Kyril ničil stromy ve státních lesích nebo ke škodě soukromníků.

V březnu 2008 i náš region zasáhla vichřice s půvabným jménem Emma. Obrovské škody zaznamenali lesáci například v oblasti Domašova nad Bystřicí, kde kalamita představovala přes tři tisíce kubíků. Emma napáchala škody i v obecních lesích, například Moravský Beroun tehdy spočítal kalamitu na 2,2 kubíku dřeva.

POZNÁMKA FIDELA KUBY: Lesní katastrofa

Ať už se našim regionem prohnala povodeň nebo tornádo, nakonec si vždycky někdo našel čas, aby hasičům, vojákům a záchranářům potřásl rukou a poděkoval jim za dobře odvedenou práci a nasazení při boji s živlem.

Přestože náš region právě pustoší jedna z nejhorších katastrof v historii, mnozí si jí ještě ani nevšimli. Na dřevorubce, lesníky a řidiče náklaďáků sedřené nekonečnou válkou s kůrovcem si vzpomeneme, leda tak když jim potřebujeme vynadat, že zase neuklidili hromadu kůry před nádražím nebo zablácenou silnici.

Přesto jsou to hrdinové, kteří si zaslouží náš respekt a úctu. Zalesněné kopce, které jsme celý život brali jako naprostou samozřejmost, jsou najednou holé. Tam, kam jsme ještě nedávno chodili po lesních cestách v chladném stínu, se najednou otevřely nádherné výhledy. Úvahy o klimatických změnách už nejsou vzdálená akademická teorie, když se lesy kolem nás mýtí stejnou rychostí jak amazonské pralesy. Dnes můžeme na vlastní oči vidět i stohektarové holiny.

Jak si představit to ohromné množství dřeva, které zahltilo pily a veškreré kapacity dopravců a dřevorubců? Jak asi vyletí nahoru ceny dřeva, až kůrovec všechno sežere a v našem regionu zavládne zoufalý nedostatek stromů vhodných k těžbě? Zpracování dřeva se navýšilo o stovky procent proti normálu. Co se stane s těžaři, pilami a přepravci, až dřevo dojde?

Kůrovce stejně jako všechny ostatní přírodní katastrofy provází chaos. Na úzkých lesních cestách, kde se dvě auta nevyhnou, o sebe zakopávají těžaři různých firem, kteří se potřebují dostat do státních, obecních i biskupských lesů. Spousta dřeva se ve zmatku ztratí, ať už je příčinou sprostá krádež nebo to, že klády různých majitelů se hromadí na skládkách pár kroků od sebe a na žádné velké inventury není čas.

Jak si chcete naplánovat práci při svažité konfiguraci terénu? Tam, kde ještě včera pracoval harvestor, se po vydatnějším dešti nedostane pomalu ani dřevorubec s koněm. Těžařské a přepravní firmy už nemají volné kapacity ani pro kamaráda, který jim dával zakázky v době, když bylo málo práce. Kůrovec je plíživá, nenápadná a hrůzná katastrofa.

Autor: František Kuba

3.6.2017 VSTUP DO DISKUSE 2
SDÍLEJ:

SERVIS

Stavebnictví - Stavebnictví Stavební dělník 15 000 Kč

Dělníci v oblasti výstavby budov Dělník stavební výroby. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 15000 kč, mzda max. 25000 kč. Volných pracovních míst: 5. Poznámka: místo výkonu práce : okres Bruntál, Výhodou ŘP sk. B,C , strojnický průkaz , první kontakt telefonický a domluvit si schůzku., Hlásit se na telefon 604 561 759 /7:00-17:00 po-pá, Z : 16.8.2018. Pracoviště: Pavel světlák, 792 01 Bruntál 1. Informace: Pavel Světlák, +420 604 561 759.

Potravinářství - Potravinářství Pekař 73 Kč

Pekaři Dělník/ce při výrobě pekárenských výrobků. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Noční provoz, úvazek: . Mzda min. 73.2 kč. Volných pracovních míst: 5. Poznámka: Práce na nočním provozu pekárny cca od 18,00-2,30 hod. Nabízíme práci ve stabilní společnosti, zaměstnanecké benefity. , Nástup možný ihned. , V případě zájmu o tuto pozici zašlete prosím svůj strukturovaný životopis na e-mail: gocalova@aspec.cz nebo si schůzku domluvte dopředu telefonicky.. Pracoviště: A s p e c, spol. s r.o., 9. května, č.p. 586, 794 01 Krnov 1. Informace: , .

Výroba - Výroba Elektromechanik elektrických zařízení 16 400 Kč

Elektromechanici Elektromechanik - mechanik. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 16400 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: místo výkonu práce : Krnov, Cvilínská 7, Požadujeme:, - střední vzdělání s výučním listem nebo ÚSO s maturitou , (osvědčení vyhl. 50 §6 výhodou), - manuální zručnost, přesnost, - spolehlivost, pečlivost a odpovědnost, - časovou flexibilitu, - samostatnost a ochotu profesního vzdělávání, - , , Nabízíme:, - zajímavou práci ve stabilní české společnosti, - jednosměnný provoz, - po zapracování zajímavé finanční ohodnocení, - nástup možný ihned, - pracovní doba 06:00 - 14:30 (možnost přizpůsobit), , Náplň práce:, - montáž, demontáž elektrických motorů a elektro zařízení, - navíjení cívek, - tvarování cívek, - dotvarování cívek, - vkládání cívek do statorů, - vybroušení statorů, - vylepení statorů, - pájení vývodů, - výroba kruhů ke statorům, , Nejprve zasílat životopisy na email: monika.simonkova@kres.cz nebo volat na tel: 554 646 373 - pí. Šimonkové, k sjednání osobní schůzky (životopis sebou). , , , Příspěvek na penzijní pojištění, příspěvek na stravování, 25 dní dovolená., Z : 15.6.2018 A : 9.7.2018 A : 1.8.2018. Pracoviště: K r e s spol. s r. o., Cvilínská, č.p. 325, 794 01 Krnov 1. Informace: Monika Šimonková, .

Zdravotnictví - Zdravotnictví Sociální pracovník 16 690 Kč

Sociální pracovníci specialisté v oblasti péče o zdravotně postižené Pracovník/pracovnice v sociálních službách. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Nepřetržitý provoz, úvazek: . Mzda min. 16690 kč, mzda max. 25100 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: místo výkonu práce : Bruntál, Uhlířská 1353/2, Hledáme:, Komunikativního, spolehlivého pracovníka/pracovnici v sociálních službách pro příspěvkovou organizaci Sagapo - Domov pro osoby se zdravotním postižením v Bruntále., Charakteristika vykonávané práce:, - Vedení dokumentace služby ve vztahu k uživatelům služby, - Přímá práce s uživateli v prostředí komunitního bydlení osob s mentálním a kombinovaným postižením, - Podpora uživatelů v oblastech rozvoje a udržení schopností v oblastech sebeobsluhy, stravování, osobní hygieny, - Podpora uživatelů v osobních zájmech, právech, způsobu trávení volného času, volnočasových aktivitách, Požadujeme:, - Empatii, časovou flexibilitu, - Aktivní přístup a spolupráci, - Výborné komunikační dovednosti , - Samostatnost a zodpovědnost, - Spolehlivost, - Odolnost vůči stresu, - Ochota dále se vzdělávat, - Řidičský průkaz skupiny B výhodou, - Vzdělání středoškolské s maturitou v oboru vzdělání - pečovatelské služby, sociální činnost, předškolní a mimoškolní pedagogika, - U osob se středoškolským vzděláním s maturitou, avšak bez výše uvedeného oboru kvalifikace - Absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách do 18 měsíců od nástupu do zaměstnání , Nabízíme:, - Stabilní zázemí organizace Sagapo, - Profesionální vybavení a zázemí pro výkon práce , - Délka pracovní doby 40 hod. týdně, nerovnoměrně rozvržená pracovní doba v nepřetržitém provozu v jednosměnném pracovním režimu denní směny, - Pracovní poměr na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení, - Platové zařazení v 7. platové třídě (16 690 - 25 100Kč) + osobní příplatek (0 -4 000Kč) po uplynutí 3 měsíční zkušební doby, - 1 týden dovolené navíc, - indispoziční volno 3 dny ročně, - Příspěvek na obědy, - Příspěvek na penzijní připojištění, - Příspěvek na kulturní a sportovní aktivity, - Vzdělávání v oboru, , Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat: - motivační dopis se souhlasem ke zpracování osobních dat podle zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění, , - včetně údajů - jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození, místo trvalého pobytu, kontaktní adresu pokud není shodná, telefonické a e-mailové spojení, datum a podpis, - strukturovaný životopis, včetně údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech, - doklady o nejvyšším dosaženém vzdělání a odborných kurzech v prostých kopiích , - Při zaslání na e-mail musí být zasílané dokumenty ve formátu Word, pdf, jpg. , , Vše doručit nejpozději do 05.09.2018 na adresu: Sagapo, příspěvková organizace, Uhlířská 1353/2, Bruntál nebo na e-mail: varja.mrazkova@sagapo.cz, - Kontaktní osoba: Varja Mrázková - personalista, tel. 554211061 , , Informace o výběru uchazeče:, - 1. kolo - hodnocení písemných nabídek hodnotící komisí, - 2. kolo - osobní pohovory s vybranými uchazeči, - O postupu do 2. kola výběrového řízení budou informováni pouze vybraní uchazeči z 1.kola, a to telefonickou nebo elektronickou formou. Pokud nebude v přihlášce vyžádáno vrácení osobních materiálů, budou ihne. Pracoviště: Sagapo, příspěvková organizace, Uhlířská, č.p. 1353, 792 01 Bruntál 1. Informace: Varja Mrázková, +420 554 211 061.


DOPORUČENÉ ČLÁNKY

Kohout byl pro několik generací Krnovanů výzvou, aby zkusili překonat závrať, vylézt co nejvýš a případně seskočit do písku. Pro období dětství a dospívání nabízel Kohout různé testy odvahy.

Poznámka Fidela Kuby - Iniciační rituál

Hanácké dožínky. Ilustrační foto

Obce a města regionu ožívají dožínkami

Hradec nad Moravicí ožil hudbou, festival je v plném proudu

Do své druhé poloviny dnes vstupuje festival Moravské hrady v Hradci nad Moravicí. Včera se brány pro návštěvníky otevřely v 15.30 hodin a jako první se na pódiu představilo trio z Karvinska, kapela Ajdontker, jakožto výherce facebookové talentové soutěže Zahraj si s kapelou na festivalu Hrady CZ.

Návštěvnost Moravskoslezského kraje se zvýšila

Cestovní ruch v Moravskoslezském kraji je na vzestupu. Oproti stejnému období loňského roku k nám letos zavítalo hned o 10,5 procenta více turistů a návštěvníků. Tedy alespoň těch, jež se zde ubytovali a lze s nimi kalkulovat. Do této chvíle to letos bylo přes 251 tisíc hostů. Mezi jednotlivými kraji v republice jsou v tomto ohledu severní Morava a Slezsko přímo uprostřed na sedmé příčce. 

Na dožínkách v Rudolticích zazpívají Martha a Tena

Požehnáním dožínkového věnce začínají 18. 8. dožínkové slavnosti ve Slezských Rudolticích.

Na Dožínky vypraví dva parní vlaky, pojede i Rešica

Na rudoltickém náměstí před zámkem se už chystají stánky a lavice, aby bylo vše připravené na sobotní dožínkové slavnosti.  

Vážení čtenáři,

náš web Deník.cz přechází kompletně pod zabezpečený protokol, který výrazně zlepší bezpečnost při procházení našich webů.

Z důvodu přechodu je nutné se znovu přihlásit k odběru upozornění na nejnovější zprávy - klikněte na tlačítko "Povolit", kterým si zajistíte odběr zpráv i do budoucna.

Děkujeme za pochopení.

POVOLIT