Za této situace se hledají úspory ve výdajích, kde se dá. K akcím vyřazeným z letošního rozpočtu například patří oprava chodníku na ulici Opavská u Kauflandu, ruší se tradiční Ples města a nejspíš Krnov také bude muset vrátit dotaci, kterou získal na renovaci koupaliště.

Škrtání ve výdajové části rozpočtu bude 11. ledna nejdůležitějším bodem na zasedání krnovského zastupitelstva.

Letos se bude poprvé škrtat

„Díky daňovému propadu, který se neustále prohlubuje, musíme poprvé v letošním roce přistoupit ke škrtům ve výdajové části rozpočtu. Některé částky u rozpracovaných akcí jsme přesunuli do roku 2010, což se například týká přestavby městského úřadu na Vodní ulici. Některé akce ale musely být zrušeny úplně. A obávám se, že k podobným úpravám budeme muset přistoupit v prosinci,“ uvedla starostka Krnova Renata Ramazanová.

Dochází ale také ke snížení některých běžných výdajů, například na opravy a udržování nebytových prostor.

Rada města Krnova navrhuje v rozpočtu snížit plánované příjmy o 17,86 milionu korun, a adekvátně vůči tomu se musí snížit také výdaje, aby rozpočet zůstal nadále vyrovnaný.

Odmítnou dotaci na koupaliště?

Krnovští zastupitelé rozhodnou, jak dál naloží s dotací devět milionů korun, která měla městu sloužit na vybetonování vany na koupališti a na její potažení fólií.

„Z průzkumu u dodavatelů vyplynulo, že by tyto práce přišly až na 30 milionů korun, takže by město muselo doplatit ze svého rozpočtu přes dvacet milionů. Dotace přišly v nepříznivé době, kdy městu rapidně klesají příjmy a musí hledat úspory také ve výdajích. Rada s těžkým srdcem rozhodla doporučit zastupitelstvu zrušit usnesení o přijetí této dotace. Bylo by nezodpovědné vložit všechny volné prostředky města do akce, kterou stejně považujeme za krátkodobé řešení problematiky krnovského koupaliště,“ řekla starostka Renata Ramazanová s tím, že projekční práce na přípravě rekonstrukce celého areálu koupaliště pokračují i nadále.

Peníze a hluk rozhodly: Tancovat se nebude!

Jedním z důsledků šetření je také to, že se letos neuskuteční tradiční reprezentační ples města Krnova.

Přestože se plesy, zábavy, koncerty a podobné kulturní akce v paláci Silesia konají už řadu let, teprve poslední dobou si někteří sousedé začali stěžovat na hluk. Při tom se ukázalo, že při kolaudaci tohoto objektu se s podobnými akcemi nepočítalo, a to je další důvod, proč se radní rozhodli pro letošní rok ples odpískat.

„Bude nutné zapojit do rozpočtu 14 milionů korun fondu rezerv na vykrytí akce Splašková kanalizace Chomýž. Město v tuto chvíli potřebuje vlastní zdroje, protože dotace z Evropské unie na tuto akci dojde na účet města pravděpodobně až v roce 2010,“ uvedla vedoucí odboru ekonomiky a financí Marie Můčková.