Praděd Podstatou Figurova záměru je nahradit současný lyžařský vlek „C" lanovou dráhou se sedačkovými vozy a prodloužit jeho trasu asi o devadesát metrů. Protože stavba leží v Národní přírodní rezervaci (NPR) Praděd a v Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Jeseníky, je tento projekt pozorně sledován laickou veřejností i odborníky. Zatímco ze strany ochránců životního prostředí je vnímán jako velmi kontroverzní řešení, místní ho spíše podporují, protože doufají v další rozvoj turistického ruchu v regionu.

Veřejnost byla s tímto záměrem poprvé podrobně seznámena v květnu, kdy v sále rýmařovského kina probíhalo veřejné projednávání. Protože se jedná o zásah do nejcennějších partií Jeseníků, byly součástí dokumentace kromě obvyklých studií, také výsledky terénních výzkumů tohoto evropsky významného biotopu.

Malá Morávka lanovku vítá

Ondřej Holub, starosta obce Malá Morávka, záměr podpořil a považuje ho za přínos pro celý region. „Uváděná kapacita areálu asi 5600 lyžařů je velmi teoretická a nemyslím si, že by realizací záměru došlo k obrovskému boomu a odlivu lyžařů z ostatních středisek. Máme zde dostatek ubytovacích kapacit, ale pokud nejsou vhodné podmínky pro lyžování či zasněžování, nejsou vytížené, takže je pro nás alfou a omegou to, zda se na Pradědu lyžuje," uvedl Holub při veřejném projednávání v Rýmařově.

K záměru v předložené podobě se naopak staví zdrženlivě nebo s ním vyloženě nesouhlasí Správa CHKO Jeseníky, Ministerstvo životního prostředí, Česká inspekce životního prostředí, ekologové z Hnutí Duha nebo odborníci z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého, jež přírodu na Pradědu dlouhodobě zkoumají. Tyto organizace varují především před kácením horských smrčin a také se obávají, jaký vliv bude mít zvýšený počet turistů na unikátní alpinskou tundru, kterou obývá řada vzácných a chráněných druhů.

„Některé rostliny jsou tak vzácné, že se jinde než na Pradědu nevyskytují. Společenský přínos prodloužení lanovky je více než sporný a nemůže nahradit zničení části evropsky významného území, které platí v rámci celé chráněné lokality za vůbec nejcennější," uvedl Miroslav Kutal z Hnutí Duha Olomouc, podle něhož je péče o nejvzácnější území s nejvyšším možným stupněm ochrany neslučitelná s novými sjezdovkami.

"Je to stejné, jako bychom ze Sloupu Nejsvětější Trojice v Olomouci, chráněného jako památka UNESCO, postavili tobogán a argumentovali, že jsme při tom zničili jen pět soch. Stejně absurdně působí i návrh investora Josefa Figury na prodloužení lanové dráhy skrz dvě stě let starý horský les. Přitom lyžaři můžou již dnes využívat tisíce metrů sjezdových tratí v okolí Malé Morávky a Karlova mimo klenoty naší přírody", doplnil Miroslav Kutal.

Zpracovatel posudku Luboš Štancl upozornil, že současně s prodloužením trasy „C" bude snížena kapacita vleku „B" a rovněž bude tento vlek zkrácen, takže nelze očekávat zásadní navýšení celkové návštěvnosti skiareálu v lokalitě Pradědu a Ovčárny.