Na řece Moravici existuje kaskáda přehrad Slezská Harta a Kružberk. Ta i v dobách největšího sucha zadržuje mnohem víc vody, než kolik Moravskoslezský kraj potřebuje. Proto ministr zemědělství Miroslav Toman nechal zpracovat studii jak v suchých letech nadbytečnou vodu z přehrad na Moravici převádět obřím potrubím desítky kilometrů daleko až na Hanou do Olomouckého kraje.

Proč by nepotřebná voda zadržená na Moravici nemohla v období sucha nadlepšovat průtok řeky Opavy na Krnovsku? „Je takové řešení reálné a ekonomické?,“ žádá posouzení této varianty obec Nové Heřminovy. Slezská Harta svým objemem 218 milionů kubíků vody patří k největším přehradám v České republice. Leží pouhých sedm kilometrů od Nových Heřminov.

Návrh z Nových Heřminov

Stavební úřad v Krnově zahájil proces územního řízení na výstavbu vodního díla Nové Heřminovy. Pro obec to byla příležitost komplexně zpracovat a zveřejnit své námitky, návrhy a požadavky.

„Zásobní prostor vodní nádrže Nové Heřminovy o objemu tři miliony kubíků bude využíván pro nadlepšení průtoků v řece pod přehradou. Vhodnějším opatřením je dobře navržená revitalizace koryta řeky Opavy a vytvoření tůní v nichž vodní život přetrvá období nízkých průtoků a při vyšších průtocích se rozšíří do celé kynety. V rámci dokumentace Opatření na Horní Opavě OHO nebyly posuzovány a vyhodnoceny jiné varianty zajištění vody, například převodem z jiného povodí. V povodí řeky Moravice je dostatek nevyužitých vodních zdrojů. Nechť v tomto smyslu žadatel zpracuje příslušnou dokumentaci možné varianty zajištění potřebného množství vody a umožní porovnání variant z hlediska ekonomického a dopadů na přírodu,“ vznesl požadavek právní zástupce Nových Heřminov Radek Ondruš v rámci územního řízení. Nové Heřminovy požadují porovnání alternativ nejen u nadlepšovací funkce přehrady, ale také u její protipovodňové funkce.

Příprava na klimatické změny

Podle vodohospodářů rovnocenná alternativa k přehradám neexistuje. Státní podnik Povodí Odry vychází ze svých zkušeností se současnou soustavou. Na všech tocích pod vodními nádržemi byla při červencovém suchu situace významně lepší. „Naše nádrže opakovaně prokazují, že v povodí Odry, které je chudé na zásoby podzemní vody, jsou zárukou vodního blahobytu pro naše občany a neexistuje k nim rovnocenná alternativa,“ uvedlo Povodí Odry s tím, že jeho povinností je vodohospodářskou soustavu postupně adaptovat na dopady klimatické změny.

Na Opavsku, kde je průtok řeky Moravice a Opavy dotován kaskádou vodních nádrží Slezská Harta a Kružberk, byl v červenci průtok šestkrát větší, než by byl bez nalepšování průtoku nádržemi. „Mohli jsme zaregistrovat, že nejnižší průtoky, a to kolem 500 l/s se vyskytovaly na toku střední Opavy mezi městy Krnovem a Opavou. V povodí Horní Opavy se připravuje víceúčelová nádrž Nové Heřminovy. Nádrž Nové Heřminovy se po zhotovení stane součástí vodohospodářské soustavy,“ uvedlo Povodí Odry v tiskové zprávě.

Přehrada funguje, ale je drahá

„Její nalepšovací efekt zajistí, že v budoucnu průtok v řece Opavě prakticky neklesne pod 1 000 litrů za sekundu,“ popsal nadlepšovací schopnost přehrady Nové Heřminovy Lukáš Pavlas, vedoucí odboru Vodohospodářských koncepcí a informací Povodí Odry.

Nové Heřminovy kritizují, že nejsou k dispozici tvrdá data pro objektivní srovnání účinnosti přehrady a levnějších alternativ bez nádrže. Podle obce by úroveň ochrany před suchem a před povodněmi měla vyplynout z ekonomického posouzení variant s různými stupni ochrany. „Úroveň ochrany by se měla zvažovat komplexně v celé oblasti tak, aby se finanční prostředky zbytečně nevyplýtvaly na megalomanské plány staveb na horní Opavě. Státní kasa není bezedná a žadatel - Povodí Odry, by se zvláště v této složité době měl chovat racionálně, ekonomicky a s péčí řádného hospodáře, právě za situace, kdy prostředky nevynakládá ze svého,“ argumentuje právník Heřminov Radek Ondruš v rámci námitek územního řízení.