Kontrolní akce se zaměřila zejména na kriminalitu na železnici, odkud kovy mizí ve velkém, v říjnu provedla inspekce po celé České republice.

„Policisté společně s inspektory ČIŽP zkontrolovali také sto padesát sběren kovů. S devětašedesáti z nich bude velmi pravděpodobně zahájeno správní řízení o uložení pokuty za porušení zákona o odpadech," vyčíslila celkovou statistiku mluvčí ČIŽP Radka Burketová.

Inspektoři v doprovodu policistů při kontrole provozoven objevili různé nedostatky, ale nejčastější byly chyby v evidenci. „Převážná část zjištění se týkala nevedení úplné identifikace osob, od kterých byly vykoupeny odpady a v nevedení úplné identifikace předmětných vykupovaných odpadů," upozornil na výsledky kontrol Radek Pallós, ředitel olomoucké pobočky ČIŽP.

Na administrativní chyby doplatila například jesenická Sběrna druhotných surovin Lindovský s.r.o. „Musíme zaplatit šedesát tisíc korun za byrokratické chyby. Například jsme v evidenci osob u některých z nich neměli napsané datum narození," přiznal Rudolf Lindovský.

Kromě nedokonalého vedení evidence se objevovaly i jiné nedostatky. „V rámci akce byly zjištěny například i výkupy odpadů od fyzických osob, které jsou zakázány. Šlo například o průmyslová strojní zařízení," vysvětlil Erik Geuss, ředitel ČIŽP. Naopak většina sběren dodržovala od října platný zákaz vyplácet za odpady peníze v hotovosti.

Pokuta za výkup mikrovlnky

Několik tisíc korun musí uhradit také jesenická pobočka firmy Sběrné suroviny Krnov. „Bylo to za výkup torza mikrovlnné trouby," objasnil její jednatel této krnovské sběrny inženýr Bury s tím, že elektronika se vykupovat nesmí. Tato konkrétní sběrna po zpřísnění pravidel již ukončila z ekonomických důvodů svou činnost.

Některé sběrny, které kovy vykupují, se proti rozhodnutí inspekce odvolaly.

Výše udělených pokut záleží na konkrétním pochybení. Pokud sběrna například poruší schválený provozní řád, může za to zaplatit až desetimilionové penále. „Za výkup odpadu s charakterem obecně prospěšného zařízení, pietního nebo bohoslužebného předmětu nebo jeho části od fyzické osoby může inspekce uložit pokutu až do výše milionu korun," přiblížil příklad Radek Pallós.

Vysokou stotisícovou pokutu vyměřila inspekce Metalšrotu Tlumačov a.s. se sídlem v Dřevnovicích na Prostějovsku, která se podle ČIŽP dopustila hned čtyř prohřešků včetně výkupu kolejnic za hotovost.

-hes-