„Otec pana Nikolaeva byl za války zajat a byl vězněn v pracovním táboře v Lomnici, který byl pobočkou koncentračního tábora Osvětim. Jeho otec byl mezi prvními vězni, kteří zde 
v letech 1941 až 1942 zemřeli," řekl historik František Rechtorik z Ryžoviště.

Zemřelé vězně pochovali v období druhé světové války v hromadném hrobě, který se nalézá na tamním hřbitově, a v dnešní době je z něj pietní místo s památníkem obětem druhé světové války.

Pan Nikolaev dlouho pátral, dopisoval si s ministerstvy, a až pomocí internetu našel místo, kde je jeho otec pochován. Do Lomnice přijel vlakem a po dotazu u manželů Podešvových byl poslán na místní hřbitov, kde pietní místo navštívil.

Při zpáteční cestě na vlak se ještě potkal s místostarostou obce Josefem Šebestou, který mu podal historické informace 
o vzniku i zániku pracovního tábora v Lomnici. Předal mu i brožurku Tábor smrti a utrpení autora Václava Štěpána, kterou i díky materiálům Františka Rektorika z Ryžoviště vydalo roku 2012 občanské sdružení Staré Sovinecko.

„Pan Nikolaev byl velmi dojat, když našel jméno svého otce v této brožurce a poděkoval všem obětavcům, kteří se starají o pietní místo," uvedl místostarosta Josef Šebesta.