Jen pár minut poté, kdy se národ oficiálně dozvěděl smutnou zprávu o smrti Václava Havla, objevila se pod vánočním stromem na Hlavním náměstí v Krnově první svíčka k uctění jeho památky. V přízemí krnovské radnice naproti podatelny je pro občany připravena kondolenční listina. Zde mohou svým podpisem i osobním vzkazem projevit soustrast nad odchodem jedné z nejvýznačnějších osobností našich novodobých dějin.

Rok 1995: Návštěva prezidenta Havla

Prezident Václav Havel navštívil okres Bruntál poprvé v roce 1995, a pak zde ještě několikrát pobýval v Karlově Studánce jako pacient.

Pro všechny kronikáře to byla událost číslo jedna, a v krnovském informačním centru je dodnes v prodeji kniha Revoluce objektivem, ve které je několikastránková fotoreportáž věnována procházce Václava Havla po krnovském náměstí. Bylo to ve čtvrtek 28. září 1995.

Václav Havel byl do Krnova pozván několikrát. Toto pozvání mu zástupci Krnova připomenuli také při jeho návštěvě Opavy.

Návštěva okresu Bruntál započala tím, že prezidentova helikoptéra přistála na hřišti v Osoblaze. Program pokračoval v Městě Albrechticích, odkud dopoledne prezident přijel do Krnova. Na Hlavním náměstí se pozdravil s občany, a pak se odebral do malé zasedací síně radnice na setkání se členy městské rady. Tehdejší starosta Bedřich Marek si v úvítacím projevu posteskl, že ve zdejším regionu je nejnižší reálná mzda a tedy i kupní síla v celé republice.

Prezident Havel ve svém vystoupení mimo jiné řekl: „Vůbec nevím, jestli jsem kdy v Krnově byl. O Krnově ale léta slyším a znám ho díky slavným varhanám, které se tady vyrábějí. Také tu byl na vojně jeden můj blízký přítel. Smyslem mé návštěvy je vyslechnout si vaše starosti a problémy. Nepřijíždím sem, abych vám tlumočil nějaké poselství, závažné informace nebo dokonce abych vám tady přivezl nějaké peníze. Chtěl bych, abyste mi řekli, co považujete za nejzávažnější problém, ale docela by mě i zajímalo, co si myslíte o věcech obecných, věcech politických, jaký máte pohled na ty děje, které se odehrávají na té nejvyšší úrovni. Pokud je mi známo, Krnov je město stabilní a relativně vzkvétající. Problémy jsou zde o něco méně závažnější než například v Osoblaze. Zajímalo by mě také, zda v Krnově existují pocity trpkosti, že okresním městem je Bruntál a nikoli Krnov.“

Starosta Marek poté otevřel téma nevyjasněných restitučních nároků vůči církvím a řádům. „Mám intenzivní pocit, že by se měly co nejdříve ujasnit všechny vlastnické vztahy a ukončit restituce. Na to narážím všude. Před několika dny jsem měl na toto téma dlouhý rozhovor s panem premiérem. Řekl jsem mu, že nejhorším typem vlastnictví je vlastnictví nevyjasněné. Zdá se mi, že se nemůžeme nazývat stabilizovanou zemí s tržní ekonomikou, když existují ohromné plochy pozemků, o kterých se neví, komu budou patřit,“ reagoval na Markova slova Václav Havel.

Pak se prezident odebral z radnice pěšky ke koncertní síni svatého Ducha. Zde se konalo setkání s významnými osobnostmi polského pohraničí a partnerského německého okresu Weterau. Jako upomínka na Krnov mu byla předána medaile krnovského sochaře Pavla Charouska. Václav Havel si pak zašel na oběd do brantického motorestu U Šveců a pokračoval směrem na Bruntál.

Václav Havel se přiřadil k dalším hlavám států, které navštívily Krnov. Byli to například uherský král Matyáš Korvín, Josef II., pruský král Bedřich Velký, císař František Josef I. nebo prezident Československa Antonín Novotný, který navštívil Krnov roku 1962.

FIDEL KUBA
DITA VOZNICOVÁ