Právě nedostatek informací vadí všem zainteresovaným ze všeho nejvíc. O národním parku proběhlo zatím jedno jednání, na kterém se v polovině září v Karlově Studánce sešli zástupci obcí s iniciátory založení národního parku a s ministrem životního prostředí. Od té doby je ticho po pěšině a slib o včasném informování tiše vyšuměl.

Co přinese park obcím? To neví ani starostové

„Zatím s námi nikdo nejednal. Jestli bude národní park nebo nebude národní park, to už záleží na okolnostech. Ať dají podmínky, stanoví hranice, kde se může a kde se nemůže hospodařit. Tady to jednání by mělo být trochu rychlejší a operativnější. Taky by se mohlo stát, že odsud většina lidí odejde a na ten zbytek se budou turisté jezdit dívat jako na nějakou zvláštnost,“ rozhorlil se soukromý zemědělec z Janovic Jan Hořák.

„Potřebujeme více vědomostí, co by to přinášelo pro obce, pro podnikatele a je třeba znát jejich názor, proto jsme dnešní jednání svolali. Obcím to může přinést nějaký rekreační potenciál, cestovní ruch, ale podnikatelům zase vzít práci. Na to musíme myslet taky,“ potvrdila naprostý nedostatek informací starostka Horního Města a předsedkyně Sdružení obcí Rýmařovska Eva Machová.

Nové příležitosti, nebo nová omezení?

Nedá se přitom říci, že by všichni podnikatelé byli za každou cenu proti národnímu parku.

„Zatím jsem na prvním jednání o národním parku a jsem pro něj, ale za stejných podmínek jako v Krkonoších. To znamená vyjmout zájmová území z národního parku a infrastruktura ať je celá v jiném ochranném pásmu,“ řekl třeba podnikatel v cestovním ruchu Josef Figura.

„Já si myslím, že stávající stav ochrany přírody je dostatečný a můj názor je takový, že jsem proti vytvoření národního parku. Jsou tam větší omezení a mohlo by to přinést více zlého, než dobrého,“ vyjádřil se místostarosta Rýmařova Jaroslav Kala.

„Taky nám třeba nikdo neřekl, jaký vliv by mohla mít změna hospodaření v lesích na vodní zdroje. Co když by je to ohrozilo? I to musíme vzít v úvahu,“ doplnil kolegu starosta Dolní Moravice a poslanec Ladislav Velebný.

Účastníci jednání se dohodli, že požádají ministerstvo životního prostředí o podrobné informace o národním parku. Teprve po jejich prostudování budou o jeho případné zřízení dále jednat.

Ladislav Olejníček