Krnovská textilka Karnola byla v roce 2010 vyhlášena národní kulturní památkou především díky vzorkovně, ve které dezinatéři přes sto let vymýšleli nové vzory látek. Dalším unikátem v rámci České republiky byl rozsáhý archiv látek.

V Karnole na jednom místě byla koncentrována dokumentace všech textilek v regionu a vzorky textilií za posledních 150 let. Dílna dezinatura i archiv vzorků textilu tvořily kulturní dědictví evropského významu, díky kterému město Krnov a Moravskoslezský kraj připravily nákladnou revitalizaci Karnoly za finanční podpory z evropských fondů.

Má smysl v projektu pokračovat i po velkém požáru? Zatímco krnovská veřejnost oplakává definitivní konec Karnoly a politici počítají s možností, že velký požár z národní kulturní památky Karnoly udělal běžný brownfield, památkáři vyrazili na spáleniště.

Po prvním ohledání spáleniště zaznívá ze strany památkářů opatrný optimismus a přesvědčení, že restaurátoři dnes už dokážou hotové zázraky.

„Ničivý požár je nejen pro Krnov a Moravskoslezský kraj, ale i pro celou Českou republiku tragédií. Oheň zásadně poškodil jednu z nejvýznamnějších součástí kulturního bohatství národa, památku, která svým významem přesahuje hranice kraje. Je mi to líto,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Město Krnov po krachu Karnoly koupilo část areálu, který před válkou nesl název továrna na vlněné zboží Alois Larisch a synové. Pak začalo připravovat záchranu památky. Už na jaře měla v Krnově začít realizace projektu za 120 milionů korun. Spočíval v tom, že do tří let nejcennější část Karnoly bude přebudována na textilní muzeum.

„Textilní průmysl ke Krnovu historicky neodmyslitelně patří. Vzniklo by tu zázemí pro Městské muzeum Krnov včetně depozitářů pro uchování sbírek, řemeslné dílny a restaurátorských ateliérů, klidové a vzdělávací zóny a multifunkčního prostoru.

Projekt by měl mít pozitivní dopad na zachování národního kulturního dědictví a rozvoj cestovního ruchu v rámci celého kraje,“ uvedl náměstek hejtmana pro kulturu a památkovou péči Lukáš Curylo s tím, že Evropská unie poskytla dotaci 95 milionů korun a Moravskoslezský kraj pomohl desetimilionovou dotací.

„Je to nesmírná škoda, kterou oheň napáchal. Kus naší historie zmizel během několika hodin, a to penězi nevynahradíte,“ podotkl náměstek hejtmana Lukáš Curylo.

„Například v památkově chráněné vzorkovně měli návštěvníci za tři roky obdivovat tkací stroje, snovadla či vzorníky látek. Některé kusy byly i přes sto let staré. Hlavním exponátem měla být dílna, v níž se navrhovaly vzory tkanin pro jednotlivé sezony. Už byl vybrán zhotovitel stavby.

Teď ještě nedokážeme vyjmenovat, o co všechno jsme přišli. Historická hodnota bude asi nevyčíslitelná. Počkáme na výsledky vyšetřování hasičů a policie, pak budeme řešit, co dál,“ konstatoval krnovský místostarosta Jan Krkoška, který je současně náměstkem hejtmana pro regionální rozvoj a cestovní ruch.

Podle památkového zákona už město Krnov jako vlastník národní kulturní památky splnilo svou povinnost a nahlásilo ohrožení kulturního dědictví krajskému úřadu. Ten rozhodne co dál jako příslušný orgán státní památkové péče.

„Pokud jde o areál krnovské Karnoly a její památkové hodnoty, jde o spojení hodnot technických, architektonických, urbanistických a historických. V Krnově byla jediná kompletně zachovaná vzorkovna, o které víme,“ uvedla Michaela Ryšková z Metodického centra průmyslového dědictví při ostravském pracovišti Národního památkového ústavu NPU.

Prvotní posouzení situace památkáři na místě potvrdilo, že rozsah škod je obrovský a autentická atmosféra posledního pracovního dne byla požárem zničena. Přesto zaznívá i mírný optimismus. „Vlastní budova vzorkovny ale zůstala zachována. Bude patrně možná její oprava s využitím některých původních konstrukčních prvků.

Také část vybavení dílny, tedy tkalcovské stavy a další stroje, mohou být restaurovány a zachránit snad bude možné alespoň část unikátních vzorníků,“ řekl ředitel ostravského pracoviště NPU Michal Zezula s tím, že míru poškození exponátů požárem ovšem musí detailně posoudit restaurátoři, konzervátoři a další odborníci.

„Důležitá bude také podrobná dokumentace stavu dílny po požáru. Další postup pak navrhne odborná pracovní skupina, kterou plánuje zřídit město Krnov ve spolupráci s orgány památkové péče,“ uzavřel Michal Zezula.