Shromáždili spoustu zajímavých informací, které by nyní chtěli předat ostatním formou vydání knih a filmů. Skupina nadšenců Jiří Pecháček, Milena Hamerská a Josef Kárník se svými kamarády se zájmem o regionální historickou tematiku a vlastivědu, zpracovala historii obce Karlovy Studánky se zaměřenímna historii Hubertova,kterou dosud nikdy nikdo komplexně nezpracoval.

Přitom zjistili částečně chybně vykládanou historii kaple sv. Huberta a osady Hubertova, jako základu obce. Dokázali, že Karlova Studánka je o 90 let starší než uvádějí oficiální zdroje. Dokázali zjistit ze starých písemností a studia v terénu, kudy a jak vedl Hubertovem vodní náhon k bývalým hutím a pile v roce 1690.

Krnovské náměstí. Ilustrační foto.
Krnované svými hlasy rozhodnou

Na základě těchto poznatků navrhují vybudovat přímo v Hubertově skanzenu, který by přiblížil veřejnosti, jak se ve středověku zpracovávala železná ruda v tehdejších hutích a ze stávajících pozůstatků pily vybudovat historické muzeum Karlovy Studánky za součinnosti jak státních lázní, tak i obce.

Své poznatky zpracovali autoři do knihy s názvem Počátky historie Karlovy Studánky, bohatě doplněné fotografiemi. Knihu doplnil i hodnotný film.

KARLOVSKÝ VODNÍK kombinuje klasické a vodní lyžování. Ve Ski Aréně Karlov si vodního lyžování užili minulý víkend, a sezonu 2018/2019 definitivně ukončíme v neděli 31. března v 16 hodin.
V Jeseníkách se ještě stále lyžuje

TŘI SESTRY: STŘEDNÍ, BÍLÁ A ČERNÁ OPAVA

Loni tatáž parta ukončila práce na knihách a filmech o údolích tří řek, tří sester: Střední, Bílé a Černé Opavy. Originály těchto knih, vydané zatím jako samizdaty v jednom výtisku, obsahují množství fotografií. Jde o jedinečný dokument, který zachycuje minulost celého území až do roku 2018. Na základě těchto knih vytvořili i poutavé, obsahem výjimečné videofilmy o všech těchto řekách.

Ilustrační foto
Vodáky potěšil dostatek vody na začátku sezony

„Tyto tři řeky, kterým říkáme tři sestry, se stékají ve Vrbně pod Pradědem. Ve třech knihách je kompletní historie, příroda a vše, co je s tímto krajem spojené a nachází se v údolích řek, od prameniště až po jejich soutok. Máme rozdělané i další věci, které na ně volně navazují,“ uvedl za tým spolupracovníků Jiří Dvořák.

CHCEME VĚDOMOSTI DOSTAT MEZI VEŘEJNOST

O vydání knih jednají například s dotyčnými obcemi, s krajským úřadem a se sdruženími v tomto regionu, působícími na podporu Jeseníků a turismu. „Než jsme se někam posunuli, narazili jsme na nečekaný problém, že jako spoluautoři nejsme nějak oficiálně registrovaní.

Varovná dopravní značka.
Značky varující před vjetím do protisměru budou i na dalších místech

Jsme jen parta důchodců, kteří se tím baví a chtějí, aby něco souhrnného zůstalo pro další generace. Neděláme to pro sebe, ale chceme získané vědomosti dostat co nejvíc mezi veřejnost. Dotáhli jsme během tří let naše dokumenty do podoby kompletně připravených knih pro vlastní tisk. Bohužel minimální rozpočet na jejich souhrnné vydání je okolo sta tisíc korun, které nemáme,“ konstatoval Jiří Dvořák.

Knihy obsahují nejen mapy s výklady převedené z historie do současnosti, ale také množství fotografií. Historie území je zde zpracovaná asi od 15. století.

„Při práci jsme konzultovali mnoho informací s odborníky. Dalo to hodně práce, kterou jsme financovali z vlastních peněženek. Ve všech knihách jsou publikovány pro historiky neznámá fakta. Mezi jinými například jsme dokázali, že osada Vidly nebyla vybudována v roce 1836, ale že už v roce 1764 byly na území Vidly pila a hutě na zpracování železa. Třeba lidé vůbec nevědí, že na Černé Opavě bývala také sklárna. Chceme, aby to zůstalo uchováno jako souhrnný materiál pro příští generace, aby lidé měli informace i vizuální představu jak to tu vypadalo dříve. Natočili jsme i dva filmy o pověstech řeky Bílé a Střední Opavy. Obracíme se na Krajský úřad v Ostravě, jesenické spolky a sdružení, obecní úřady a na další instituce o finanční podporu naší snahy dát veřejnosti nový pohled na osadu Hubertov v Karlově Studánce, na ni samotnou a na údolí tří řek, Střední, Bílé a Černé Opavy,“ dodal Jiří Dvořák.