O přípravu a realizaci dopravních staveb mezi Ostravou, Opavou, Krnovem a hraničním přechodem v Bartultovicích hodlá v příštích letech společně usilovat Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57, ministerstvo dopravy a Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) ČR.

Vyplývá to z „Memoranda o spolupráci při řešení přípravy a realizace výstavby klíčové silniční infrastruktury v západní části Moravskoslezského kraje“, které koncem října podepsala předsedkyně sdružení, hrabyňská starostka Zdeňka Jordánová společně s ministrem dopravy Danem Ťokem a ředitelem úseku výstavby ŘSD ČR Radkem Mátlem.

Memorandem všechny tři zúčastněné strany deklarovaly společný zájem na postupném zlepšování kvality silniční infrastruktury v této části Moravskoslezského kraje a také jeho kvalitní napojení na okolní regiony, státy a transevropskou dopravní síť.

Aby se mezi prioritní stavby dostalo také napojení na hraniční přechod Krnov Hlubčice, muselo vedení města Krnova ve spolupráci se Sdružením pro výstavbu komunikace I/11-I/57 vyjednávat s polskými partnery z Hlubčic, hlubčického okresu a z polského ředitelství silnic a dálnic o harmonogramu oprav na polské straně.

Jedná se o silnici, která vede z Krnova od státních hranic do Hlubčic. „To se nám povedlo. Máme potvrzeno, že do roku 2023 komunikace na polské straně projde komplexní rekonstrukcí. Na základě toho bylo možné zařadit napojení na hraniční přechod mezi klíčové stavby,“ uvedl místostarosta Krnova Michal Brunclík.

Z Krnova vede do Polska Petrovická ulice sevřená lipovou alejí. Na stavbu přeložky, která povede podél této stávající komunikace I/45 ke státní hranici, je už vydané územní rozhodnutí. Město Krnov očekává, že v horizontu příštích šesti let ŘSD získá stavební povolení a novou komunikaci podél Petrovické ulice postaví.

„Až Krnov a Hlubčice spojí nová a bezpečná silnice, z dnešní Petrovické ulice může vzniknout jakási „Stará“ Petrovická s klidnějším režimem obslužné komunikace pro místní obyvatele a firmy. Posunem k realizaci se zároveň odblokují pozemky, s nimiž jejich vlastníci nemohou prozatím nakládat z důvodu existence územního rozhodnutí o umístění přeložky,“ dodal místostarosta.

Kromě obchvatu Krnova jsou v memorandu mezi klíčovými dopravními stavbami obchvaty Opavy, Skrochovic a Města Albrechtic, Prodloužená Rudná nebo také přeložka silnice I/57 v blízkosti Linhartov.