Firma NanoZone nabídla městu Krnov, že místní mateřské školky ošetří nanočásticemi oxidu titaničitého. 

Stůl nebo umyvadlo ošetřené klasicky, třeba Savem, vydrží hygienicky čisté pár hodin. Zato nástřik NanoZone na stejný povrch funguje celá desetiletí. Mikroorganismy začne trvale likvidovat světlo.

Ředitelky krnovských školek nadchla myšlenka: čím méně bakterií, virů a plísní, tím méně nemocí. O bezpečnosti nepochybovaly. Vždyť NanoZone svou technologii už aplikovala v nemocnicích a v desítkách mateřských škol.

Rodičům ale nestačilo ujištění, že „výrobek splňuje všechny zákonem stanovené požadavky“.

Chtěli víc informací.

POLEMIKA ODBORNÍKŮ

Město Krnov uspořádalo veřejnou besedu s odborníky. Ti nejsou jednotní. Bohumil Kotlík ze Státního zdravotního ústavu Praha a Jana Kukutschová z Fakulty materiálově-technologické VŠB-TU Ostrava Krnovanům doporučili předběžnou opatrnost a firmám podrobnější výzkum nanotechnologií před zavedením do praxe. 

„Nerozumím proč zaměstnanci společnosti aplikující nástřik nenosí ochranné pracovní pomůcky,“ upozornila Jana Kukutschová na fotografie v propagačním letáku a dodala, že buď se jedná o nástřik bez nanočástic nebo o fatální neznalost vlastností nanočástic.

Jaromír Hanačík ze společnosti NanoZone Krnovany ujistil, že z ošetřené plochy se nanočástice neuvolňují a ani tam žádné nejsou.

„Dokud má nástřik formu roztoku, jsou v něm nanočástice. V okamžiku, kdy ho aplikuji na plochu, už ne. Částice okamžitě vytvoří velké shluky, které už nemají rozměry nano, ale mikro. Je pravda, že diskuse o bezpečnosti nanočástic není uzavřená, ale nás se netýká. Máme studie, že nástřik se z podkladu neuvolňuje a při kontaktu s kůží nevyvolává žádné reakce,“ zdůvodnil Jaromír Hanačík, proč považuje tuto technologii za bezpečnou.

EXPERIMENT NA DĚTECH?

„Jako rodič jsem si díky diskusi odborníků uvědomila, že experimentování na svých dětech nedovolím,“ shrnula Anna Vaverová, která zorganizovala petici, aby upozornila na obavy rodičů. Pod tíhou argumentů všechny ředitelky školek přehodnotily své rozhodnutí a nanonástřik odmítly.

Maminkám složil poklonu krnovský zastupitel Libor Nowak (ODS):

„Dochází k zavádění nové technologie po celé republice bez jakýchkoliv diskusí a informací. Nastříkali už celou Ostravu jih. Maminky, které se do toho pustily, během tří dnů shromáždily víc informací, než město za tři měsíce,“ řekl kolegům v zastupitelstvu Nowak a doplnil příklady států, kde jsou podobné technologie buď regulované nebo zakázané.