V současnosti probíhají kolem památníku Leopolda Bauera přípravy na výsadbu čtyř dominantních hlohů podle Ondruškova návrhu. „Osvědčené plnokvěté hlohy se v Krnově sázely už dlouho před válkou. Dnes je známe například z Žižkovy ulice. Tento hloh náměstí oživí, ale nezastíní výhled na historické budovy. Hlohy mají korunu ve výšce, která umožní podchod. Neměly by působit jako souvislé stromořadí, ale jako solitéry, které dotváří systém chodníků, laviček, keřů i vydlážděných ploch. Umístění stromů respektuje zakřivenou osu Hobzíkovy ulice,“ dodal Ondruška.

Nová podoba náměstí se začala rýsovat už loni, kdy došlo k vykácení některých neperspektivních a méně hodnotných stromů. Dříve patřilo mezi hlavní funkce zeleně na náměstí také zakrývat pohled na ošklivou a architektonicky bezcennou budovu Prioru, která však prošla náročnou estetizací a v současnosti patří k chloubám města a dokonce byla vyhlášena nejzdařilejší rekonstrukcí panelové budovy v moravskoslezském kraji.