Nedostatečná kapacita krnovského útulku pro psy byla důvodem, proč město Krnov v říjnu uzavřelo smlouvu o ustájení toulavých a nalezených psů odchytnutých strážníky Městské policie Krnov s provozovatelem psího útulku ve Slezských Pavlovicích Tomášem Schulzem.

„Už dříve jsme psy, které kvůli naplněné kapacitě nebyl krnovský útulek schopen přijmout, umisťovali mimo Krnov a to v opavském útulku. Ten ve Slezských Pavlovicích je levnější, než v Opavě, jeho pracovníci rovněž zajistí převoz zvířat a jsou ochotni psy i odchytit. Prostory útulku jsou navíc nově opravené a provozovatel se postará také o aktivní nabídku psů jak v tisku, tak na vlastních webových stránkách,“ zdůvodnila rozhodnutí Rady města Krnova místostarostka Alena Krušinová. Zatímco v Opavě stojí ustálení psa v útulku kolem 250 korun na den, Slezské Pavlovice nabídly cenu 60 korun a navíc odvoz psů z Krnova zadarmo.

Do rukou strážníků patří jen nebezpeční psi

Uzavření smlouvy s dalším útulkem vítá i velitel Městské policie Krnov Pavel Moravec. „Toto řešení je pro nás výhodnější, protože už nemusíme převážet psy do dvacet kilometrů vzdálené Opavy. Více místa v útulku ale neznamená, že už nebudeme odmítat psy, které nám lidé dovedou, protože je už nechtějí, nebo ty, kteří volně pobíhají po městě, ale nikoho neohrožují. Odchyt psů prováděných strážníky bude stejně jako dosud zaměřen pouze na nebezpečné psy.“

Krnovský útulek pro psy, který se nachází v Krnově-Kostelci u rodinného domu veterinární lékařky Ludmily Lazarové, funguje i nadále, pouze pro velmi omezený počet malých psů.

Nenechali jste psa očipovat? Čeká vás postih!

Rozšíření kapacity útulku samozřejmě není řešením problému narůstajícího počtu bezprizorních psů. Proto město Krnov v letošním roce schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 4/2008, k trvalému označení psů a evidenci označených psů a jejich chovatelů, která ukládá chovatelům povinnost označit psy chované na území města Krnova elektronickým čipem. Cílem vyhlášky je jednoznačně spojit označeného psa a jeho majitele, což je užitečné především v případě nalezení psa, kdy je podle čísla čipu v registru snadnější chovatele vypátrat. Majitel se v krátké době setká se svým psem a město ušetří na jeho ustájení v útulku.

V případě, že chovatelé povinnost nesplní, musí od 1. listopadu počítat s postihem, protože porušením povinnosti se dopustí přestupku. Fyzickou kontrolu dodržování povinností stanovených vyhláškou provádí strážníci Městské policie Krnov.

Třítýdenní čekání na nového pána

Péči a ustájení opuštěných psů v útulcích hradí město. V roce 2008 vydalo na tyto účely 253 tisíc korun. Za tuto částku našlo v útulku dočasný domov třiadevadesát opuštěných psů. Z těchto nalezenců si lidé zatím osvojili jen 59 psů. V průměru se pes v útulku "zdrží" 21 dní, než si jej najde nový pán.

Tento průměr zhoršují hlavně psi, kteří jsou nemocní, bojácní nebo agresivní. V těchto případech trvá i několik měsíců, než v útulku zapomenou na předchozí špatné zacházení a podstoupí léčení a opět budou připraveni pro soužití s člověkem.

Útulky mají drtivou většinu úspěšných adopcí. Z důvodu špatného adaptování na nové prostředí a nového pána se do útulku vrací zpět méně než pět procent psů. V městském rozpočtu roku 2009 je na služby spojené s provozem útulku vyčleněna částka 360 tisíce korun.

Informace o útulku ve Slezských Pavlovicích najdete na www.utulekosoblazsko.cz, kontaktovat ho můžete na 603 357 111. Krnovský útulek v Kostelci lze kontaktovat na telefonu 554 615 222.