Dokument Poskytování bydlení v nájemních bytech a ubytovacích zařízeních v majetku Města Krnova stanovil pravidla, která platí od 1. září 2007. Počítá s rozdělením bytů na ty, kde bude výše nájemného určena dražbou, a na ty, v nichž bude regulované nájemné. Také se zjednoduší hodnocení žádosti o městský byt a rozšíří okruh osob, které si žádost o byt mohou podat. To jsou spolu se zvýšením nájemného nejdůležitější změny, které čekají na stávající nájemníky a žadatele o městský byt v Krnově.

V pořadníku čekatelů na byt dosud platila některá opatření, která lze považovat za diskriminační. V bodovém systému byli například znevýhodněni muži, a ani stanovení věkové hranice nebylo úplně v pořádku. „Tyto napadnutelné body z jsme z pravidel vypustili, aby náš systém obstál v rámci Evropské unie. Podle současných pravidel také přišel o poplatek člověk, jehož žádost byla vyřazena pro nezáměrnou chybu. Omyl je potřeba odlišit od případu, kdy žadatel dal městu záměrně nepravdivé údaje o sobě, aby získal nějakou výhodu. Nová koncepce vychází z toho, že úředník je tu od toho, aby žádost pomohl vyplnit a zkontroloval její správnost, aby vyloučil omyly a formální chyby,“ uvedla starostka Krnova Renata Ramazanová.

Ve městě byly vyčleněny domy, v nichž nájem získá žadatel, který v řízení obálkovou metodou nabídne nejvyšší částku měsíčního pronájmu za metr čtvereční. Bude se jednat o nově pronajímané byty v domech na Hlavním náměstí, na Zámeckém náměstí, na náměstí Minoritů, a na ulicích Hobzíkova, Sv. Ducha, Štursova, E.F.Buriana, i v některých domech na SPC a na Albrechtické ulici. V nabídce bude byt popsán a uvedeno datum prohlídky bytu i datum výběrového řízení obálkovou metodou.

Cena za pronájem bytu nabídnutá budoucím nájemcem bude platná po dobu pěti let. „V těchto případech, kdy nebudou zájemci o byt podávat žádost, nebudeme vybírat manipulační poplatek ve výši 500 korun. Co zůstává, je povinné složení kauce ve výši trojnásobku nájemného,“ uvedla vedoucí odboru správy majetku města Lenka Andršová.

Nejdůležitější změnou, která se dotkne stávajících nájemníků, je zvýšení nájemného pro rok 2008 u těch bytů, v nichž se platí regulovaný nájem. Navýšení nájemného od 1. ledna 2008 nepřekročí hladinu, kterou doporučuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Výše nájemného se bude pohybovat od 12,45 do 20,37 korun za metr čtvereční plochy bytu za měsíc, podle toho, do jaké kategorie je byt zařazen. Město Krnov v současné době vlastní 115 domů a 1600 bytů, v 300 bytech již platí nájemníci tržní nájemné. V Krnově je do dvou let uspokojen každý žadatel o městský byt.