Vlastníci krnovských pozemků dostali loni v prosinci dopis AZ Conzult, že od listopadu 2008 do června 2009 tato firma provádí geologický průzkum pro protipovodňová opatření.

„Dopis, který ani nebyl podán doporučeně, byl vlastně žádostí o vstup na náš pozemek. Nebyla v něm ani zmínka o tom, kdy konkrétně u nás chtějí vrtat, v jaké části zahrady nebo co vlastně takové vrtání obnáší a jak dlouho bude trvat. Jsme připraveni pro protipovodňovou ochranu něco strpět, ale to neznamená, že nepotřebujeme informace pro své rozhodování,“ popsala svou zkušenost s přístupem AZ consult majitelka domu se zahradou na ulici Čsl. armády.

„Stát je garantem nedotknutelnosti vlastnických práv, takže bych u tak významné státní zakázky předpokládala větší respekt k majitelům pozemků. Vrtá se od Zátoru až k Opavě, takže akce se týká mnoha pozemků, nájemců a majitelů, kteří mají nárok na adekvátních informace,“ zlobí se majitelka pozemku.

Zahrádkaři se nestačili divit

Město dalo souhlas s vrtáním na svých pozemcích, ale často jde o parcely pronajaté, které slouží například jako zahrádky. Krnovští zahrádkáři - nájemníci městských pozemků - se nestačili divit, když k nim bez ohlášený vjela vrtná souprava. Občas někomu těžká technika narušila plot, jinému rozjezdila zpevněnou cestu nebo záhony, takže svou zlost obrátili proti městu, se kterým mají řádně uzavřenou nájemní smlouvu.

„Geologická firma AZ consult nájemníky pozemků vůbec nekontaktovala, přestože si od nás vyžádala kompletní seznam s jejich adresami. Nájemníci, kterým vrtné práce způsobili škody si u nás navíc stěžují, že je s pracovníky geologického průzkumu je velmi špatná komunikace a nedokázali se s nimi na ničem dohodnout,“ popsala nepříjemnou situaci vedoucí odboru správy majetku města Lenka Andršová.

Práce budou probíhat ještě půl roku

Město předpokládalo, že firma žádala o adresy nájemníků pozemků, protože s nimi hodlá komunikovat a vyrozumět je o svých záměrech. Firma AZ consult zase vycházela z předpokladu, že získala souhlas vlastníka pozemků s provedením vrtných prací, takže je na straně města, aby jednalo se svými nájemníky o chystaném geologickém průzkumu.

Na selhání komunikace už odbor správy majetku města upozornil zástupce Povodí Odry, kteří si geologické sondy objednali.

„Musíme projednat s firmou AZ consult, proč neinformovali nájemce a ve spolupráci s městem si ujasnit, jak se budou řešit poškozené ploty nebo narušená půda. Protože geologické práce tu budou probíhat ještě řádově půl roku, musíme si stanovit pevná pravidla kdo o tom občanům – nájemníkům řekne,“ přislíbil zjednání nápravy technický ředitel Povodí Odry Petr Březina.