Do konce loňského listopadu se mohli hlásit potenciální zájemci o koupi zámku Dívčí Hrad. Nikdo o zámek neprojevil zájem, přestože laikům vyvolávací cena 5,1 milionu korun může připadat zajímavá. Právě se rozbíhá druhý pokus o prodej.

„Veškeré informace jsou zveřejněny na našich webových stránkách v sekci nabídka majetku," uvedl mluvčí Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) Radek Ležatka. Zámecký komplex býval majetkem Suverénního řádu maltézských rytířů, který o něj ale neprojevil v restituci zájem.

ÚZSVM zámek získal od Ministerstva zdravotnictví. Ministerstvo využívalo zámek v Dívčím Hradě jako sklad.

Při prvním pokusu byla vyvolávací cena 5,1 milionu korun. „Také v dalším kole výběrového řízení je minimální kupní cena nabízeného majetku ponechána ve stejné výši jako v prvním kole," potvrdil Radek Ležatka. Právě vysoká cena byla důvodem, proč se o koupi neucházela samotná obec Dívčí Hrad.

„Obec se do druhého kola výběrového řízení nepřihlásí ze stejného důvodu jako v kole prvním. Nemá finanční prostředky nejen na koupi zámku, ale ani na jeho rekonstrukci. Zámek totiž musí projít nutnou opravou a ta se bude pohybovat v desítkách miliónů korun," řekl starosta Dívčího Hradu Jan Bezděk.

„Sám jsem doporučoval ÚZSVM, aby snížili minimální cenu, protože se nám zdá vysoká. Samozřejmě respektuji, že cena je plně v kompetenci tohoto úřadu," doplnil starosta Bezděk.

Jedinou možností, jak by mohla obec zámek získat, by byl bezúplatný převod, ale z toho už sešlo. „S obcí Dívčí Hrad jsme o převodu několikrát jednali. Jenže zákon v tomto ohledu vyžaduje nekomerční využití objektu, tedy zákaz prodeje, pronájmu a využití ve veřejném zájmu po dobu minimálně dvaceti let.

Obec sama nakonec došla k závěru, že by tyto omezující podmínky nebyla schopná dodržet," vysvětloval situaci mluvčí ÚZSVM Radek Ležatka a ještě dodal: „V případě bezúplatného převodu by bylo prakticky znemožněno čerpání dotací na rekonstrukci kvůli pravidlům nedovolené veřejné podpory."

Obec i stát teď s nadějí vyhlížejí, jak dopadne druhé kolo prodeje. „My prodej plně podporujeme a věříme, že se zámek dostane do rukou takovému majiteli, který investuje do oprav a bude s obcí spolupracovat. Byli bychom rádi, kdyby se v zámku mohly konat různé společenské akce jako třeba svatby," těší se starosta s tím, že obec je připravena se na provozu zámku také podílet:

„Klidně bychom pak provoz zámku podporovali z obecního rozpočtu formou každoroční dotace. Když se takový zájemce najde, bude to pro obec jen dobře."

Podle informací Radka Ležatky se už několik zájemců ozvalo. „Věříme, že vzhledem k projevenému zájmu ze strany několika tuzemských i zahraničních subjektů bude majetek prodán v některém z příštích kol výběrového řízení," uvedl.

K samotnému zámku patří ještě krajinářský park a barokní sýpka. Přestože zámek je dominanta Osoblažska, většina místních se na něj celý život dívá jen zvenčí a uvnitř nikdy nebyla. „Je to paradox. A tak doufám, že pokud se zámek prodá, bude otevřený, alespoň částečně," uzavřel starosta Jan Bezděk.