Do zámku ve Slezských Rudolticích se letos po 70 letech vrátila socha Máří Magdalény, kterou místní už dávno považovali za ztracenou.

Podaří se v depozitáři nějakého muzea nebo v nějaké sbírce najít také historický pohřební vůz, který kdysi býval chloubou Petrovic a okolí?

„Máme k dispozici jen tuto archivní fotku a stopu, že údajně byl v minulosti vůz vystaven v Šumperku, když v muzeu byla expozice o pohřebnictví. Proto bych rád požádal veřejnost o spolupráci. Kdyby někdo věděl, kde tento vůz skončil, pomohlo by nám to doplnit naše informace o historii obce,“ uvedl petrovický rodák Karl Heider při slavnostním předání dokumentů starostce Iloně Biličkové.