Velkou většinu prostředků se městu podařilo získat z dotací. Z nádrže o objemu asi 600 tisíc metrů krychlových muselo být vytěženo a ekologicky zlikvidováno asi 3 tisíce tun usazených kalů, které byly kontaminované především těžkými kovy, sírany a chloridy. V některých místech dosahovala mocnost kontaminovaných usazenin až 150 centimetrů. Zpracovaná studie o rekreačním využití nádrže je zatím pouze předběžná. Přesto o její provozování už teď projevilo zájem několik subjektů.

„Jsme toho názoru, že v současné době není vhodné dát vodní nádrž k provozování jakémukoliv zájemci. Důvodem je zatím nedořešený celkový záměr s nádrží,“ vysvětlil Vladimír Procházka, vedoucí odboru životního prostředí bruntálské radnice.