V dobách, kdy železnice byla dominantní formou dopravy a ještě jí příliš nekonkuroval automobilismus, vznikaly relativně velkorysé nádražní budovy i v malých obcích. Poté, co zde byly zrušeny nádražní pokladny, a obsluhu přejezdů se závorami i výhybky začala stále ve větším rozsahu zajišťovat automatika, stala se pro České dráhy řada objektů předimenzovaná a nepotřebná. Na mnoha nádražích došlo k uzamčení čekáren, aby se nestaly terčem vandalů.

„České dráhy nám v propagačních materiálech na křídovém papíře s velkou slávou ukazují, jak investovaly do nových vagonů, rychlovlaků, elektrifikace nebo nádražních komplexů v největších metropolích, ale podívejte se, jak vypadají nádraží v našem regionu. Úvalno zdaleka není ojedinělým případem, kde by nádraží už naléhavě potřebovalo opravy. Stačí se porozhlédnout třeba na Osoblažce. Chápu, že si České dráhy představují nádraží budoucnosti jako malý přístřešek z plexiskla, ale měli by současně říct, jaký mají plán na další využití historických nádražních budov. Zatím to vypadá, že jejich jediným plánem je vyčkávat s opravou nádraží tak dlouho, až budou zralé na demoliční výměr,“ popsal podstatu problému Vítězslav Odložilík.

Podle starosty není nezbytně nutné, aby nádražní budovy sloužily svému původnímu účelu i v budoucnosti.

„Dráhy argumentují, že zdokonalováním jízdních řádů dosáhnou toho, že spoje budou lépe navazovat a jezdit přesně, takže čekárny v podstatě nebudou potřeba. Věřím, že jednou to tak bude, ale zatím jsou v železniční dopravě zpoždění i dlouhé čekání celkem běžný jev. Musím také přiznat, že mezi cestujícími je řada vandalů a že na poškozování nádraží v Úvalně se určitě podílela i naše mládež. Měli bychom zmapovat v jakém stavu je současná síť nádraží v celém regionu, a zamyslet se nad tím, které objekty se dají zprivatizovat, třeba jako domky pro rekreační pobyt, které mohou sloužit pro nějaké komerční využití, a co by se mělo opravit a využívat pro potřeby cestujících. Měli bychom se snažit zachovat nádražní budovy v nějaké podobě pro budoucí generace a nejen nečinně přihlížet jejich chátrání,“ dodal starosta Odložilík.