Chátrající železniční budovy se podařilo zachránit díky vydatné podpoře Moravskoslezského kraje, který obcím pomohl zakoupit nádraží a pozemky.

Na osoblažské úzkorozchodce vzniklo sdružení obcí, které je partnerem při jednáních se státem i s krajem a vede společnou administrativu. Stavební práce na rekonstrukci nádražních budov budou trvat přesně rok. Dotace tvoří 90 procent.

Předání rudoltického nádraží  po generální rekonstrukci provázela velká slavnost s parními vlaky, historickými autobusy i kombajny.
Rudoltické nádraží po rekonstrukci vypadá jako před válkou

Projekt je předfinancován z peněz Moravskoslezského kraje. Mohl by se stát modelovým příkladem pro obce v celé republice, jak lze zachránit zchátralá nevyužitá nádraží.

Prvorepubliková estetika

Projektant Dalibor Rebroš zná nádraží Osoblažky velmi dobře, protože bydlí ve Slezských Rudolticích.

„Naší snahou při přípravě projektové dokumentace bylo pokud možno co nejvěrněji vrátit nádražním budovám jejich historickou podobu. Při návrhu jsme vycházeli z řady dochovaných architektonických a technických detailů, použitých materiálů, barev a prvků či vybavení zjištěných při podrobném průzkumu jednotlivých staveb na trati. Analogie obdobných staveb dané doby jou kupříkladu nádraží v Malé Morávce, ve Zlatých Horách a spousta jiných. Velmi významným podkladem pro celý projekt byl soubor původních plánů drážních budov,“ vysvětlil Rebroš, jak co nejvěrněji vystihnout prvorepublikovou podobu nádraží.

Trať jako turistická atrakce

Osoblažská úzkokolejka.
VIDEO: Co má společného Harry Potter a Moravskoslezský kraj? Budete se divit!

Starosta Slezských Rudoltic Mojmír Pargač si je vědom, co osoblažská trať znamená pro celé Osoblažsko. „Nemohli jsme se smířit s nevyhovujícím stavem nádražních budov a hledali jsme cesty, jak ze zanedbané tratě udělat turistickou atrakci. Díky ní a po ní k nám přijíždějí turisté z celé republiky,“ uvedl Pargač a připomenul, že na projektu aktivně spolupracují všechny obce, které mají ve svém katastru legendární úzkou trať.

Úsilí obcí a kraje nadchlo sponzora

Osoblaha, Bohušov, Slezské Rudoltice a Liptaň vynaložily 770 tisíc korun na studie a projektové práce. Moravskoslezský kraj poskytl stoprocentní dotaci ve výši šesti milionů korun na odkoupení budov i pozemků okolo trati.

Slezské Rudoltice  dnes mají třetí nejkrásnější nádraží v České republice. Pojďme se ohlédnout do minulosti, co tomu předcházelo.
Úspěch osoblažské úzkokolejky: nádraží Slezské Rudoltice patří k nejkrásnějším!

Díky kraji už byly zrekonstruovány první dva objekty – budova „hradla“ na železniční stanici Třemešná ve Slezsku s celé kamenné nádraží ve Slezských Rudolticích. Toto společné úsilí inspirovalo místního podnikatele Zdeňka Caisbergera, který podle historických plánů za použití původních technologií znovu postavil zastávku Amalín.

Inspirace pro ostatní obce

Ivo Dokoupil z Hnutí DUHA Jeseníky se snaží přesvědčit ministerstva, státní podniky, města a obce, aby také další zchátralá historická nádraží si zaslouží rekonstrukci místo demolice.

Slezské Rudoltice mohou cestujícím nabídnout jen zamčené nepřístupné nádraží. Proto společně s dalšími obcemi kolem úzkokolejky a společností Osoblažská úzkorozchodná dráha chtějí od státu koupit pět nádražních budov a revitalizovat je.
Pět obcí na Osoblažce chce koupit svá nádraží

„Chystaná záchrana nádraží na Osoblažsce je dokladem, že stará nádraží místo demolic lze je zachránit a najít pro ně nové využití. Je ale potřeba aktivně jednat a ne jen sedět, dívat se z okna a čekat. Tak to bohužel dělají mnozí starostové i v našem regionu. Dokážeme si představit podobný společný projekt měst a obcí, který by se stal turistickou atrakcí. Konkrétně mám na mysli historická nádraží na trati z Olomouce do Bruntálu.“

Stavební firma Caisbergerových dodala materiál i řemeslníky. Vybudovala zastávku Amalín podle historických plánů jako sponzorský dar.
Podívejte se: Úcta k historii. Osoblažka má novou zastávku Amalín