Na banneru je uvedeno, že „rekonstrukci nádraží“ pro nás realizují Správa železnic, Ministerstvo dopravy ČR a Státní fond dopravní infrastruktury SFDI. Hnutí Duha Jeseníky vyzvalo Ministerstvo dopravy k okamžitému odstranění billboardu.

Odstraňte lživý billboard!

„Správa železnic umístila na budovu nádraží v Dětřichově nad Bystřicí billboard s lživou informací o probíhající „rekonstrukci“ nádraží. Přitom je z dostupných informací zřejmé, že plánuje nesmyslnou demolici této nádražní budovy. Demolice, která je likvidací budovy, bezesporu není rekonstrukce! Protože se domníváme, že vztah k pravdě by měl být pevným základem usilování o demokracii, a stát a jeho organizace by měly být nositeli tohoto usilování, žádáme vás tímto o odstranění tohoto lživého billboardu,“ vyzvalo Hnutí Duha Jeseníky Ministerstvo dopravy ČR, protože považuje rovnítko mezi „rekonstrukcí“ a zbouráním nádražní budovy za newspeak.

Poslední příležitost dát hlas! Vyberte NEJKRÁSNĚJŠÍ VÁNOČNÍ STROM v kraji

Správa železnic trvá na tom, že oficiální název stavby „Rekonstrukce osobního nádraží Dětřichov nad Bystřicí“ vystihuje podstatu díla. „Součástí rekonstrukce je i demolice budovy a výstavba nové. Synonymum ke slovu rekonstrukce je například přestavba, přepracování, a to v našem případě zahrnuje demolici a stavbu nového objektu. Billboard je tedy v pořádku,“ reagovala na iniciativu Duhy mluvčí Správy železnic Nela Friebová.

Dvojsmysly v dokumentaci

Je pochopitelné, proč laická veřejnost tápe nad skutečným významem slova „rekonstrukce“ na billboardu. V dokumentech, na základě kterých bylo pro Dětřichov nad Bystřicí vydáno stavební povolení a rozhodnutí o demolici, používali odborníci toto dvojsmyslné slovo v obou významech. „Projektová dokumentace řeší celkovou rekonstrukci stávající výpravní budovy Dětřichov nad Bystřicí,“ napsal Miroslav Sopůšek, autor Požárně bezpečnostního řešení.

„Při návrhu demolice stávající budovy a výstavby nové bylo konstatování celkově špatného technického stavu celé stávající budovy a finanční náročnosti případné komplexní rekonstrukce,“ zdůvodnil rekonstrukci dětřichovského nádraží projektant Lukáš Bobek.

Studentka medicíny Mikki Pospech pomáhá na provizorním kovidovém oddělení (původně Chirurgie A) v nemocnici AGEL Ostrava-Vítkovice, 30. října 2020 v Ostravě.
Rozdíl oproti jaru je obrovský, říká ostravská medička o práci na covid oddělení

Hroší stavby: jsme jen zhotovitel

Stavební práce v Dětřichově provádí firma Hroší stavby, která má ve svém portfoliu rekonstrukce nádraží v Kuřimi, Uherském Brodu nebo v Bohumíně, kde podstatou stavebních prací byl návrat k původnímu vzhledu budov bez jejich celkové demolice. Proto ji Deník požádal o komentář ke sporu o „rekonstrukci nádraží“.

„Vámi zmiňovaný banner je součástí publicity této zakázky a byl takto schválen příslušnými orgány zadavatele. Naší společnosti jakožto zhotoviteli zakázky nepřísluší posuzovat vámi dotazovanou formulaci,“ odpověděl ředitel firmy Hroší stavby Miloš Sonnewend.

V horském areálu Kraličák na úpatí Králického Sněžníku se uskutečnily drážní zkoušky nejmodernější šestisedačkové lanovky v Česku od firmy Doppelmayr-Garaventa, modelu D-Line, 11. prosince 2020.
OBRAZEM: Nejmodernější lanovka ve střední Evropě! Testují v Králickém Sněžníku

Kromě rekonstrukce nádraží v Dětřichově nad Bystřicí probíhá současně také rekonstrukce Pražského hradu. Slovní hříčky založené na dvojsmyslném významu „rekonstrukce“ nejsou nic nového. O rekonstrukci se vyprávěly vtipy už za socialismu. Jeden z nich zaznamenal Stanislav Berton v knize Smích za železnou oponou: „Abyste se dověděli, co je perestrojka, potřebujete několik slovníků. V rusko-českém zjistíte, že perestrojka je přestavba. V Ottové slovníku naučném zjistíte, že přestavba je rekonstrukce. V Technickém slovníku je vysvětlení, že rekonstrukce znamená návrat k původnímu stavu.“