V plném proudu jsou v těchto dnech práce na přeložce silnice spojující Karlovice a Holčovice. Až do konce října bude silnice neprůjezdná a motoristé se tak musí smířit s objížďkami. Přeložku silnice si vynutila stavba suché nádrže – poldru, který na Jelením potoku nedaleko Karlovic buduje Povodí Odry.

„Suchá nádrž Jelení je součástí protipovodňových opatření realizovaných na horní Opavě a zajistí ochranu proti povodním v obci Karlovice a přispívá k ochraně Široké Nivy a Nových Heřminov. Bude zaplacena z dotace ministerstva zemědělství, náklady se předpokládají ve výši 150 milionů korun,“ sdělila mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková.

Největší sypaná hráz v našem regionu od dob stavby přehrady Slezská Harta bude po dokončení 273 metrů dlouhá a 16 metrů vysoká a suchý poldr pak v případě potřeby pojme na 800 tisíc kubíků vody.

„Suchý poldr Jelení má význam zejména pro dolní část obce, kterou má ochránit před vodou, jež by eventuálně mohla přijít z údolí Jeleního potoka, a potom je to také součást opatření na horním toku řeky Opavy. To znamená, že by měla odlehčit celému toku,“ doplnila Šárku Vlčkovou místostarostka Karlovic Kateřina Kočí.

Stavební práce začaly v březnu letošního roku terénními úpravami včetně odstranění dřevní hmoty a pokračují podle stanoveného harmonogramu. Dokončení suchého poldru předpokládá Povodí Odry v příštím roce.

Suchá nádrž je na rozdíl od přehrad za normálních průtoků prázdná, funkční je při povodních. Když přijdou silné deště, průtoky stoupají a je dosaženo kapacity výpustného potrubí, začne se voda v nádrži zvedat.

Nádrž zachytí určitý objem vody, průtok pod hrází je pak stále stejný. Po zbytek roku je území v normálním režimu, a je tedy možné jej zemědělsky využívat.

Ladislav Olejníček