Bruntál začal s komunitním plánováním sociálních služeb (KPSS) v roce 2003. „Za uplynulých pět let vzniklo ve městě sedmnáct nových sociálních služeb. Funguje zde velmi efektivní systém financování sociálních služeb,“ konstatoval na jednání zastupitelstva vedoucí odboru sociálních služeb bruntálské radnice Mgr. Miroslav Hájek.

Ve městě je vytvořena pestrá síť sociálních služeb pro nejrůznější cílové skupiny – zdravotně postižené, seniory, děti, mládež, rodiny, menšiny či osoby ohrožené sociálním vyloučením. Fungování komplexní sítě služeb je zastřešeno právě komunitním plánováním.

Podařilo se například pro zdravotně postižené vyrušit bariéry na autobusových zastávkách na Nádražní a Dukelské ulici. Vybudovalo se bezbariérové WC a dveře v kině. „Bezbariérový přístup do knihovny nemohl být zatím realizován z důvodů nedořešených majetkoprávních záležitostí. Město není zatím majitelem přístavby, kde se nachází nákladní výtah, který by mohl být nahrazen výtahem osobním,“ konstatovala koordinátorka sociálních služeb v Bruntále Renata Rychlíková.

Pracuje se také s menšinami. Komunitní plánování se snaží podporovat a koordinovat terénní práce v západní lokalitě, komunikovat s podnikateli, kteří v této části města pracují, pravidelně se setkávají i městská a státní policie, aby debatovali o problémech vyskytující se v okolí ulic Dlouhá, Pěší a podobně. Spolu se snaží hledat jejich řešení.

Městští zastupitelé při svém posledním setkání schválili materiál nazvaný Hodnocení cílů 1. komunitního plánu rozvoje sociálních služeb města Bruntál 2007-2008, kde byly úspěchy i neúspěchy podrobně popsány. „Samozřejmě to ale neznamená konec komunitního plánování v Bruntále. Naopak na základě prvního plánu budou vytvářeny nové cíle a opatření do druhého komunitního plánu,“ zdůraznila Rychlíková.

Metoda komunitního plánování umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného života, v tomto případě pro sociální služby, posiluje principy zastupitelské demokracie o prvky přímé demokracie a je založena na dialogu, vyjednávání, zapojování všech, kterých se daná problematika dotýká.

Zuzana Pršalová