Rekonstrukcí prošel úsek silnice druhé třídy od křižovatky u bývalé pošty v Domašově po hranici s Moravskoslezským krajem.

Stavební firma sanovala málo únosné konstrukční vrstvy, provedla spojovací postřik a pokládku obrusné vrstvy. V rámci projektu bylo opravila nebo nově vybudovala několik propustků. Nechybí ani nové vodorovné dopravní značení.

Část nákladů pokryla dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Další peníze investoval Olomoucký kraj a správa silnic.

Rekonstrukci letos v červenci zkomplikovala blesková povodeň.

„Voda z říčky Bělá poškodila opěrnou zídku a způsobila zátrž na opravované silnici. Vše se nám ale podařilo opravit a silnice tak mohla být otevřená v plánovaném termínu,“ doplnil náměstek hejtmana pro oblast dopravy Michal Zácha.