Umožnit školákovi dobře si vybrat budoucí obor a profesi, to má za úkol veletrh řemesel a zaměstnanosti Artifex. Uskuteční se ve Společenském domě v Bruntále ve čtvrtek 10. listopadu od 9 do 16 hodin.

Akce je určena pro vycházející žáky základních škol, jejich rodiče, pedagogické pracovníky, nezaměstnané, ale také širokou veřejnost.

Veletrh Artifex je specifický v tom, že se zde neprezentují školy, ale řemesla a nedostatkové obory na trhu práce, především ty technické. Organizátoři veletrhu věří, že nabídka vzdělávacích příležitostí v atraktivních řemeslných a technických oborech může žákům výrazně pomoci v jejich rozhodování při volbě budoucího povolání.

Žáci si mohou na místě ověřit možnosti studia, jeho náročnost a ujasnit si tak představu o své budoucí profesi.

„Cílem veletrhu je poskytnout mladým lidem dostatek kvalitních informací o budoucím trhu práce, o povoláních, pro něž se rozhodují, o požadavcích na studijní a učební obory. Věříme, že tato akce bude opět přínosná a těšíme se na všechny návštěvníky, kteří na veletrh dorazí," uvedl ředitel kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR v Bruntále Milan Horna.

Letošní ročník představí návštěvníkům téměř čtyři desítky perspektivních oborů, jako jsou obráběč kovů, nástrojař, zámečník, elektrikář, chemik operátor či zdravotnický asistent. Vybrané obory a řemesla odprezentují studenti sedmnácti středních škol z okresů Bruntál, Opava, Havířov, Olomouc a Šumperk a také dvě polské střední školy z Prudniku a Hlubčic.

Žáci a ostatní zájemci o studium tak budou mít možnost získat a porovnat aktuální informace, týkající se podmínek studia, přijímacího řízení, profilu absolventa a především uplatnění. Mohou se také seznámit s ukázkami pracovních činností a některé si na místě vyzkoušet.

Zástupci celkem devatenácti českých a polských škol spolu se zástupci zaměstnavatelů a Úřadu práce ČR budou připraveni pomoci žákům v jejich rozhodování o profesní volbě a dospělým s orientací a možnostech dalšího vzdělávání.

Veletrh Artifex pořádá kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR v Bruntále ve spolupráci s městskými úřady v Bruntále a Krnově, středními školami, zaměstnavateli a polskými partnery.