Na programu je například návrh rozpočtu města Bruntálu na rok 2018, návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Bruntálu na roky 2019 a 2020 či projednání obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Do programu je zařazena i územní anomálie Kunov.