Den Země si však připomínají také žáci mnoha škol díky akcím, kdy děti uklízí kolem budov škol odpadky a vyprávějí si společně
s učiteli o důležitosti ochrany přírody. Tak tomu bude například ve školách na Vrbensku nebo Rýmařovsku.

Probouzení parku

Město Bruntál ve spolupráci se Střediskem volného času Bruntál připravuje jako každý rok při příležitosti Dne Země akci zvanou Jarní probouzení parku.

„Akce se uskuteční přesně na Den Země, tedy v pátek 22. dubna 8.30 hodin do 15 hodin. Je zaměřena ryze na ekologii a přírodu a je určena nejen dětem, kterých se každoročně účastní stovky, ale lidem všech věkových kategorií," sdělil starosta města Bruntál Petr Rys.

Spojení s Lesy ČR 
a Polskem

Letos, díky spolupráci s Lesy ČR, je podtématem akce v Bruntále les a vše, co se lesa týká. Všichni zájemci se mohou těšit na hry, soutěže, poznávání rostlin a živočichů, ukázky živých zvířat, stánky různých organizací, projížďky na koních, lukostřelbu a mnoho dalších zajímavých akcí.

„Účast již přislíbila řada škol, občanských a veřejných organizací. Ještě podotknu, že akce se koná v rámci česko-polské přeshraniční spolupráce, díky níž jsme v minulých letech mohli uskutečnit celkovou rekonstrukci parku," dodal Petr Rys.

Zasaď svůj strom

Zajímavou akci pro veřejnost chystá také Základní škola a Mateřská škola v Karlově Studánce. Jedná se o událost s názvem Zasaď svůj strom a věnuj dárek Zemi, Jeseníkům, Karlově Studánce i sobě, která se bude konat již ve středu 20. dubna od 9 hodin.

„Sejdeme se s dětmi a všemi zájemci před školou a budeme mít možnost zasadit si strom. Na místě vysazení stromků se ještě domluvíme s obecním úřadem a CHKO Jeseníky," oznámil Pavel Patterman, učitel Základní školy a Mateřské školy Karlova Studánka.

Škola pořádá různé akce ke Dni Země již spoustu let. „Minulý rok jsme s dětmi uklízeli odpadky a zachraňovali žáby, začali jsme u restaurace Na Hvězdě a pokračovali směrem ke Karlově Studánce," vzpomínal Pavel Patterman. „Není to jako stromy 
v lese. Když si tady někdo sám zasadí strom, tak se na něj přijde třeba za patnáct let podívat a určitě pak bude mít k přírodě bližší a lepší vztah," vysvětlil smysl akce Pavel Patterman.

Akce skončí dle počasí a zájmu přítomných přibližně kolem 13. hodiny.

K oslavám se připojí i Krnované

Krnovské náměstí se v sobotu 23. dubna zahalí do barev. Atraktivní show Barevný den s nafukovacími kontejnery bude součástí tradičního jarmarku, který se ke Dni Země v Krnově uskuteční už posedmnácté.

Jednou z atrakcí bude tematický rodeo trenažér, který přiveze společnost EKO-KOM. Krnov čeká den plný her a soutěží, zaměřených na třídění a recyklaci odpadů.

Kromě her pro děti budou na náměstí lákat ukázky tradičních řemesel, prodej rukodělných výrobků, občerstvení a také bohatý hudební program, v němž vystoupí skupiny Rockin' Jackals, Angles, For Fun a Marie Veliká se Swing kvartetem.

„Jarmark je rovněž místem pro prezentaci organizací, kterým není lhostejný stav životního prostředí. Návštěvníci tak budou mít možnost navštívit stánky Zdravého města Krnova, odboru životního prostředí Městského úřadu v Krnově, některých krnovských škol, Klubu českých turistů, skautů z Krnovské Trojky a mnoha dalších," uvedl za pořadatele Martin Bodešínský z Městského informačního a kulturního střediska (MIKS) Krnov.

Ve stánku Zdravého města Krnova bude například vyhlášen výsledek soutěže o vytvoření cyklistické značky města Krnova. Odbor životního prostředí zase chystá prezentaci své činnosti, a to hlavně v oblasti třídění odpadů a ochrany ovzduší.

„V sekci zeleně budeme prezentovat náhradní výsadby, které by se měly uskutečnit v sezoně 2016/2018. Poskytneme informace o údržbě zeleně ve městě, například, kdy je vhodné zmlazení keřů, odstranění dřevin a podobně. Občané se také dozvědí o novince v rámci údržby ploch veřejného prostranství, založení letničkového záhonu 
z přímého výsevu, a dáme jim možnost vybrat letničkovou směs na příští období a navrhnout, kde by bylo vhodné záhon ve městě založit, aby vynikl svojí krásou," prozradily za organizátory Petra Mužíková a Jindřiška Váňová.

Jejich spolupracovníci pak budou s občany diskutovat o dodržování vyhlášek o chovu psů
i o možnostech doplnění nebo výměny košů na psí exkrementy. „Dostanou od nás také informace o projektu adopce psů Šance pro život a o náhradní péči o psy 
v souvislosti s novým občanským zákoníkem," upřesnil Tomáš Salvet z odboru životního prostředí Městského úřadu v Krnově.

Chybět nebudou informace 
o vývoji lesů v regionu, včetně vysvětlení aktuálních problémů, jako je přemnožení škůdců a masivní těžba v důsledku sucha a kůrovcové kalamity. Prezentovány budou dílčí výsledky akce Využití vrcholu Cvilína k rekreačním účelům. Občasné dostanou příležitost prostřednictvím dotazníku vyjádřit svou spokojenost s dosavadními kroky, případně navrhnout další opatření.

Miriam Opletalová, Fidel Kuba