Program má umožnit zapisování hlasového záznamu přímo do počítače. Důležitá je pro uživatele co nejvyšší přesnost, na soudu blížící se stu procentům. Předváděcí verzi se chystají v Bruntále na soudu zkoušet v březnu. „Program k nám v plné verzi zatím nedorazil, snad ještě nebylo ukončeno výběrové řízení na dodavatele. Seznámení s programem proběhlo na zdejším soudu vloni v létě,“ řekl předseda bruntálského soudu Vladimír Čermák. O přesnosti či nepřesnosti programu proto nechce soudce vznášet žádné předčasné soudy.

Poskytovatelem aplikace, umožňující přepis hlasu do psané formy, je společnost NEWTON Technologies, a.s., spolupracující s Technickou univerzitou v Liberci. „Z toho vyplývá, že jimi uváděné technické parametry jsou plně garantovány,“ uvedla vedoucí tiskového oddělení Ministerstva spravedlnosti ČR Jitka Zinke.

Společnost poskytla bezplatně dva tisíce licencí k testování pro soudy, státní zastupitelství a ministerstvo spravedlnosti. „Je na rozhodnutí konkrétního soudu, zda se chce na testovací fázi podílet, či ne. Rovněž není reálné, aby v tuto chvíli zmizely ze soudních síní zapisovatelky,“ doplnila Jitka Zinke.

Pokud se projekt v testovacím období osvědčí, může významně napomoct ke zrychlení soudních řízení a bylo by namístě o této technologii uvažovat jako o vybavení pro celý rezort justice. „Přesnost diktování je více než devadesát procent,“ vysvětlil profesor Jan Nouza z liberecké univerzity. Problematikou rozpoznávání řeči se zabývá od roku 1981, vytváří programy, které pomáhají lidem s těžkými postiženími. „Pokud nevíte, co umí program pro spojité diktování, který jsme vyvinuli s firmou NEWTON Technologies, a.s., podívejte se na http://www.v2t.cz,“ dodal Jan Nouza. Uvedl, že v Praze není problém program vyzkoušet po krátkém zaškolení osobně.

Program společnost NEWTON Technologies představuje soudcům, kteří o něj jeví zájem. Jak řekl její ředitel Petr Herian: „Je na každém soudci, zda následně program vyzkouší a bude používat. Musím ujistit, že ze strany soudců je o tento program velký zájem a počet zájemců stále roste,“ upozornil Petr Herian a v reakci na vyjádření Jaroslava Zaviačiče podotknul: „Slova pana Zaviačiče musím odmítnout! Program který zmiňuje a který udělal v reportáži TV Nova tolik chyb, není naším programem.“ Podpořil to i profesor Jan Nouza: „Jaroslav Zaviačič si zaměnil dva různé programy a dvě různé firmy!“.

Jaroslav Zaviačič, prezident mezinárodní federace pro zpracování informací Intersteno, předseda Intersteno ČR je přesto k tomuto programu psaní hlasem skeptický: „Velice vychvalovaná teorie psaní hlasem je bohužel nekorektně propagována. Taková ilustrace: na Invexu dostal projekt dokonce cenu. Jenomže jsme si mohli všimnout už v televizním šotu, že v něm velice mazaně stříhali. Bylo vidět toho, co diktuje nebo obrazovku, kde se píše. Teprve na konci mnohým utekla jedna drobnost: když se loučil redaktor, hlásil se z Brna svým jménem, přičemž říkal Jiří Dlabaja a na obrazovce objevil nápis Dáma a já. To je evidentně zcela chybné. Ten, kdo je dobře orientovaný ví, co je to za horor. Dáma a já jsou totiž pro program tři správná slova, nehlásí je to jako chybu. Program mu je tedy jako špatná neoznačí. To znamená, že když se tam dá modulárně něco napsat „dobře“, výsledek může být špatný.“