Od 1. května budou z této obce opět probíhat oblíbené vyhlídkové plavby po nádrži Slezská Harta. Po krásách tohoto vodního díla se můžete jako v minulých letech vydat na palubě výletní lodi Santa Maria. V pohodlí si tak můžete vychutnat neobvyklé pohledy na krásu vyhaslých sopek, Velký a Malý Roudný, a další zajímavosti v okolí nádrže.

Vyhlídkovou plavbu je potřeba si dopředu zamluvit na telefonu 603 996 548, nebo prostřednictvím e-mailu: infocentrum@slezskaharta.eu. Loď Santa Maria vyplouvá přednostně z přístaviště v Leskovci nad Moravicí, ale po předchozí domluvě je možné vyplout také z přístavu v Roudně. Na palubu nemohou z bezpečnostních důvodů zvířata, jízdní kola ani kočárky.

Loď jezdí každou celou hodinu od 9 do 18 hodiny za příznivého počasí. Na palubu se vejde maximálně deset cestujících, minimum jsou však čtyři přepravované osoby. Pro letošní rok je stanoveno jízdné pro děti do 6 let na 50 korun, děti od 6 do 15 let zaplatí 80 korun a všichni nad patnáct let 120 korun. Vyhlídkové plavby se pořádají od května do října.

Anna Dohnalová