Náboženské tradice na rudoltickém zámku ukončil vzestup nacismu. Zámecká kaple sv. Josefa přišla o svou barokní výzdobu a po válce se z ní stalo uzavřené skladiště plné ramp a regálů. Zámek patřil státu a ten zde nechal zřídit sklad zdravotnického materiálu.

Když se majitelem zámku stala v roce 2008 obec, přišla s projektem, díky kterému dnes zámecká kaple zas vypadá jako kaple. První bohoslužbu zde minulou sobotu sloužil generální vikář diecéze Martin David, což je funkce „manažera" pro celé biskupství.

Samozřejmě bohoslužbu koncelebrovali také kněží Osoblažska a Albrechticka. Mezi věřícími nebylo možné přehlédnout ani typické roucho s křížem, jaké nosí příslušníci Německého řádu.

Museli přidat židle

Starosta Slezských Rudoltic Mojmír Pargač byl cestou na mši zaskočen, kolik aut parkuje před zámkem.

„Takový zájem o obnovení bohoslužeb v zámecké kapli jsem opravdu nečekal. Ještěže jsme na poslední chvíli nechali do kaple doplnit další desítky židlí. Sice občas slyšíme, jací jsou Češi ateisté, ale snad to s námi není tak zlé. Kostely a kaple jsou důvodem k setkávání lidí, kteří chtějí něco společně sdílet," uvedl s potěšením starosta Pargač před zámkem.

Když kolem prošli místní fotbalisté směřující na hřiště místo na bohoslužbu, ještě za nimi starosta v žertu zavolal: „Tak při tom tréninku aspoň dneska zkuste nemluvit sprostě!"

Zachránili zázračný kříž

Kněz rudoltické farnosti Oldřich Máša je přesvědčen, že se bohoslužby do zámecké kaple už vrátí na trvalo.

„Doufám, že to, co jsme dnešním dnem začali, se stane živou tradicí. Z původní barokní podoby kaple, jak vypadala před osmdesáti lety, se téměř nic nedochovalo. Jako zázrakem se našim předchůdcům podařilo zachránit aspoň tento kříž, než byl prostor kaple znesvěcen.

Je to stejný kříž, ke kterému směřovali poutníci z dalekého okolí. Máme zprávy, že mnohé prosby, přímluvy a modlitby pronesené před tímto křížem byly vyslyšeny," představil Máša kříž, který je jedním z mála svědků původní podoby kaple.

„Při překladu historických dokumentů z němčiny se nám podařilo zjistit, že kříž v zámecké kapli měl v sobě kousek dřeva z kříže Ježíšova. Jelikož je zrovna počátek jara, stojí za připomínku i místní tradice, že se s tímto křížem po mši jezdilo na koních požehnat polím, aby místní zemědělci měli dobrou úrodu," doplnila Dagmar Návratová z vlastivědného sdružení Královský stolec, které usiluje o obnovu dávných tradic Osoblažska.

Odkaz sv. Josefa dnešku

Martin David ve svém kázání připomenul také význam svatého Josefa, kterému je zámecká kaple zasvěcena.

„Svatý Josef má specifický úkol, aby se stal ochráncem Boží matky a Božího syna vtěleného Božím slovem. Jim měl svatý Josef vytvářet zázemí domova, přístřeší a ochranu, starat se o ně. Přicházíme, abychom poděkovali za sv. Josefa, který ukazuje otcovskou roli v rodině.

Poděkujme i za to, že každému z nás dal Bůh v životě nějaké poslání a úkol. Možná ne tak veliký jako svatému Josefovi, ale určitě každý z nás své poslání má," shrnul Martin David význam svatého Josefa pro křesťanství.

Slezským Rudolticím se podařilo díky společnému projektu s polským zámkem Mozsna sehnat další miliony na pokračování nákladných rekonstrukcí.