Svazek obcí Mikroregionu Slezská Harta tvoří kromě Bruntálu dalších jedenáct obcí - Dlouhá Stráň, Horní Benešov, Leskovec nad Moravicí, Lomnice, Mezina, Milotice nad Opavou, Moravskoslezský Kočov, Razová, Roudno, Staré Heřminovy a Valšov. Obce schválily stanovy nově vznikajícího svazku v říjnu roku 2003.

Mikroregionu, který se dosud sestával jen z menších obcí, výrazně pomůže finanční příspěvek města s více než sedmnácti tisíci obyvateli. Z finančních příspěvků svých členů kryje mikroregion své provozní náklady. Příspěvek členů je finančně přijatelný, činí za rok 10 korun za jednoho obyvatele obce.

Úlohou mikroregionu je zejména společný a jednotný postup při snaze o rozvoj území, především cestou zkvalitňování nabídky turistického a rekreačního vyžití. A to při zachování citlivého přístupu k rozvoji rekreace v regionu Nízkého Jeseníku. Bruntál by také mohl mít prospěch z toho, že je pro návštěvníky přehrady přirozeným zázemím služeb všeho druhu.

Možností spolupráce v rámci mikroregionu je však mnohem více nejen v oblasti cestovního ruchu, ale také v dopravě, životním prostředí a dalších oblastech. Přes některé dílčí uskutečněné záměry Slezská Harta stále čeká na svoji příležitost. K lepšímu využití rekreačních možností celého území schází zejména kvalitnější zázemí pro návštěvníky.