Továrna na vlněné zboží Alois Larisch a synové je národní kulturní památka, kterou veřejnost zná pod poválečným názvem Karnola. Dnes do Krnova dorazí památkáři, aby ve spolupráci s archiváři a zástupci města zachránili z vyhořelé Karnoly, co se dá.

Archivy textilií, ve kterých se 150 let střádaly vzorky látek, poničil oheň i voda z hadic hasičů. Jako první nabídli pomocnou ruku při záchraně cenných vzorkovníků právě archiváři, kteří při povodních získali bohaté zkušenosti se záchrannou promočených listin metodou zmrazování.

Dobré vztahy a spolupráce muzejníků, památkářů, restaurátorů a archivářů v bývalé Karnole fungovaly už dávno před požárem. Řadu let zde probíhala nenápadná, ale zdařilá rekonstrukce budov v majetku Zemského archivu v Opavě.

Prozatím poslední etapa rekonstrukce objektů, které tvoří jádro Larischovy továrny, skončila krátce před požárem. Díky perfektní práci hasičů požár v městské části Karnoly nepřeskočil do sousedních budov státního archivu.

„V říjnu 2017 skončily stavební práce za 39 milionů korun. Byla adaptována všechna podlaží východního křídla i střed původní tovární budovy. V tomto prostoru vznikly moderní archivní prostory s úložnou kapacitou 6 000 běžných metrů. Jsou určené pro archiválie Zemského archivu v Opavě, jež jsou dočasně deponované v pronajatém objektu.

V Krnově tak vzniklo významné archivní pracoviště nadregionálního charakteru,“ uvedl ředitel Státního okresního archivu Bruntál se sídlem v Krnově Branislav Dorko.

Proměna této části továrny začala před třinácti lety. V roce 2006 archiváři dokončili rekonstrukci prvního souboru budov v areálu textilní továrny Aloise Larische. Z Bruntálu pak byly do Krnova přestěhovány veškeré archiválie, které tak mohly být po dlouhé době uloženy odpovídajícím a důstojným způsobem.

Poté se státní archiv v areálu Karnoly pomalu rozšiřoval. „Dnes nás už čeká jen dokončení rekonstrukce takzvané Larischovy vily. O západního křídlo původní tovární budovy projevilo zájem město Krnov,“ doplnil ředitel Dorko, podle něhož investice do rekonstrukce bývalé textilky zabránily přeměně brownfieldu na ruiny a umožnily doslova restart v práci archivářů.

Krajský ředitel hasičů ocenil spolupráci dobrovolných jednotek při požáru Karnoly

Bez souhry profesionálních a dobrovolných hasičů by následky požáru Karnoly byly mnohem větší.

Při požáru Karnoly zasahovalo vedle profesionálních hasičů také 11 jednotek dobrovolných hasičů. Práci těchto jednotek ocenil ředitel Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje (dále HZS MSK) Vladimír Vlček. V dopise starostům obcí, jejichž sbory při zásahu pomáhaly, poděkoval hasičům za vysoce profesionální přístup a enormní nasazení.

„Společnými silami se tak podařilo v přilehlých objektech uchránit hodnoty nemalého rozsahu. Jednotky po příjezdu na místo čelily rozsáhlému požáru v silně zakouřených budovách a zásah musel být v první fázi veden okny pomocí nastavovacích žebříků, následně doplněných automobilovou výškovou technikou.

Situaci výrazně komplikovaly nejen ztížené klimatické podmínky, ale zejména složitá dispozice objektu a požárem poškozené konstrukce podlah a stropů,“ uvedl ředitel.

„Jsem hrdá na vrbenské hasiče, zase a znovu prokazují odvahu, připravenost k zásahům, osobní nasazení. Naprosto právem se těší uznání široké veřejnosti. Děkuji jim, že dělají čest svému městu,“ reagovala na dopis ředitele starostka Vrbna pod Pradědem Květa Kubíčková.

Vedle vrbenských byli k zásahu povoláni samozřejmě také dobrovolní hasiči z Krnova a nejbližších obcí. Jaká byla jejich role? „My jsme po příjezdu na místo události začali na nádvoří areálu doplňovat vodou cisterny HZS MSK a místní jednotky Krnov-Kostelec.

Další jednotky zřídily na řece Opavě čerpací stanoviště. Na našem úseku jsme zásobovali vodou tři kusy výškové techniky a tři útočné proudy. Při zásahu jsme použili dýchací techniku,“ popsali akci dobrovolní hasiči z Města Albrechtic.

Celkem se hašení požáru zúčastnilo 88 hasičů, jeden z nich utrpěl lehké zranění.