Místo dosavadních 171 úředníků jich úřad má od 1. 1. 2012 jen 152. „Stav pracovníků se snižoval již delší dobu tím, že za pracovníky, kteří odcházeli do důchodu nebo po výpovědi, nebyla přijímána náhrada.

Dalších sedm zaměstnanců bylo v rámci sociální reformy převedeno na úřad práce, kde od Nového roku zajišťují agendu dávek. Dvěma byla ukončena smlouva na dobu neurčitou a nabídnuto jiné pracovní místo na dobu určitou, konkrétně zástup za pracovnice na mateřské dovolené.

Jeden odešel k 31. 12. 2011 do starobního důchodu,“ zrekapituloval úbytek devatenácti úředníků tajemník Městského úřadu v Krnově Igor Kozelek.

Podle starostky Krnova Aleny Krušinové méně úředníků nesníží kvalitu služeb, které úřad poskytuje, a přitom povede k úsporám. „Šetří se všude, a v tomto trendu budeme pokračovat. Letos mají odejít do důchodu tři nebo čtyři pracovníci. Pokud to bude možné, už za ně náhradu nepřijmeme,“ uvedla starostka.

Také v organizační struktuře úřadu došlo k zásadním změnám. Byl zrušen odbor informatiky a správní odbor. Pracovníci z odboru informatiky přešli pod kancelář tajemníka, a agenda odboru správního byla rozdělena. Odbor správy majetku města bude mít na starosti správu budov úřadu, pod kancelář tajemníka přechází přestupky a odbor sociální vzal pod svá křídla oddělení matriky. Sociální odbor, na němž se počet pracovníků snížil kvůli sociální reformě z 30 na 19, se transformoval na odbor sociální a péče o občany.

„Koncem ledna bude přemístěna kancelář evidence obyvatel co nejblíže vstupu do radnice, aby lidé nemuseli bloudit po budově a hledat kanceláře,“ dodal tajemník úřadu Igor Kozelek.