Roští bylo také vždy zastávkou saunařů, kteří při cestě z nedaleké sauny přicházeli svlažit vyschlá hrdla pivem. Od roku 2009 do roku 2010 probíhala rozsáhlá rekonstrukce městského parku, jehož součástí je celá desetiletí právě sauna a koupaliště.

Úprava městského parku v Bruntále byla možná díky přeshraničnímu partnerství mezi Bruntálem a polským městem Prudnik. Park symbolicky zdobí právě plastika Prudniku, jejímž autorem je bruntálský řezbář František Nedomlel tvůrce křížové cesty na Uhlířském vrchu v Bruntále.

Plastika zobrazuje historii a současnost polského města. Hospodu Roští halí na začátku letošního léta rozkošatělá zeleň.

Historická fotografie bruntálského městského parku i s Roštím.

Historická fotografie bruntálského městského parku i s Roštím. foto: archiv Josefa Cepka

.

S plastikou Prudniku je městský park srostlý teprve tři roky. Podobná plastika je v parku v Prudniku, obě vznikly během celkové rekonstrukce parků. Foto: Deník/Karel Janeček