„Metoda je vytvořena pro zlepšení funkčnosti páteře jako celku, slouží i jako prevence onemocnění páteře a pohybového aparátu. Zaměřujeme se na zlepšení napřímení páteře, nespecifickou mobilizaci ztuhlých úseků páteře, zmírnění její bolestivosti, posílení a protažení svalů právě s využitím pružného lana,“ uvedl primář rehabilitačního oddělení Petr Gloza.

Cvičení s pružnými lany nemocnice nabízí jako jediné pracoviště v regionu skupinově i individuálně.

Je to jednoduché, dynamické a lehce zapamatovatelné. Cvičí se ve stoje s pomocí odborně vyškoleného fyzioterapeuta, případně také samostatně jen s vedením zdravotníka. Po správném zacvičení je klient schopen provádět cvičení doma. Sestava obsahuje dvanáct základních cviků, které se cvičí silou úměrnou kondici každého jedince. „Stabilní a mobilní cvičení doporučujeme všem, kteří mají problémy s páteří, se špatným držením těla, skoliózou, bolestmi zad a chtějí to změnit k lepšímu,“ dodává primář rehabilitačního oddělení.

Vhodnost využití metody posoudí rehabilitační lékař nebo se lze při zájmu o cvičení domluvit přímo na oddělení rehabilitace s fyzioterapeutem. Aby bylo využití metody účinné, měl by se pacient cvičení věnovat půlhodinu dvakrát až třikrát týdně. Konkrétní výsledky jsou pak znát již po šesti týdnech pravidelného cvičení.