Po odsunu německého obyvatelstva Evangelický hřbitov v České Vsi přes půl století chátral. Upozornily na něj až mezinárodní workcampy, na kterých němečtí dobrovolníci po boku českých partnerů pracovali na základní údržbě hřbitova, obnově přístupových cest, opravách hřbitovní zdi, náhrobků a zvonice.

V této souvislosti se ukázalo, že majitel hřbitova, Českobratrská církev evangelická, nemá dostatek prostředků ani sil, aby se o toto pietní místo a kulturní památku postaral. V loňském roce tedy staršovstvo evangelické církve schválilo, že hřbitov věnuje ekologické organizaci Hnutí Duha Jeseníky, která už prokázala své schopnosti a záměry při záchraně katolického kostela sv. Jiří v zaniklé vsi Pelhřimovy.

Pelhřimovský kostel i s okolním hřbitovem Duze věnovalo před několika lety biskupství a dnes už má novou střechu.

„V Pelhřimovech máme bývalý katolický hřbitov s kostelem, v České Vsi nám byl darován v loňském roce areál nepoužívaného evangelického hřbitova s márnicí a zvonicí. Usilujeme o záchranu těchto zdevastovaných památek pro další generace. Je to stopa zanechaná lidmi, kteří v tomto regionu žili před námi. Jejich práci dodnes využíváme, po jejich cestách chodíme a bydlíme v jejich domech, takže bychom měli udržovat památku na ně,“ vysvětlil Ivo Dokoupil z Hnutí Duha Jeseníky, proč se ekologové rozhodli zbavit krnovský evangelický sbor břemene udržování zaniklého horského hřbitova. Letos mají v plánu opravit s dobrovolníky zdevastovanou márnici.

Kdo dává peníze VIA? Česko-americká komunita

Projekt Duhy na střechu a obvodové zdi rozpadající se márnice byl podpořen částkou 50 tisíc korun z Nadace VIA. V grantovém kole Fondu kulturního dědictví byly letos mezi 21 projektů rozděleny finanční příspěvky právě do výše 50 tisíc korun, jež pomohou opravit kapličky, boží muka, křížky, sochy, márnice a podobné sakrální prvky.

„Finanční příspěvek Nadace VIA je většinou zlomkem z celkového rozpočtu opravy. Podporuje projekty založené na dobrovolné práci aktivních občanů, kterým finančně přispívají také obce a další dárci. Tyto projekty dokazují, že i za málo peněz se dá udělat velký kus práce," uvedl Jiří Bárta, ředitel Nadace VIA.

"Nadace VIA může projekty podpořit díky štědrosti více než 130 dárců z česko-americké komunity, ale i těch z České republiky. Dárcům záleží na tom, aby zůstal zachován kulturní odkaz minulosti. Podpořily nás více než tři desítky českých architektů, kterým není lhostejný osud drobných památek v Čechách, na Moravě a ve Slezsku,“ doplnil Jiří Bárta.