Opravy poutního kostela Panny Marie Pomocné na Uhlířském vrchu v Bruntále byly započaty vloni v létě poté, co statik odhalil trámy konstrukce věže narušené dřevomorkou. Vlastník, jímž je římskokatolická církev, počal shánět peníze na opravu. Rozpočet nezbytných nákladů dosáhl ke třem milionům korun.

Mezi bruntálskými farníky se v rámci sbírky podařilo vybrat přibližně dvě stě tisíc korun a více než milionem sedmi sty tisíci korunami přispěl Moravskoslezský kraj. Získané peníze posloužily na demontáž staré kopule věže, vyrobení její repliky, pokrytí lepenkou a umístění zpět. „Chybí nám ještě oplechování věže mědí, usazení zlacené makovice, vztyčení vrcholového kříže, usazení okapů a je třeba dodělat parapety,“ sdělil Karel Peschke z římskokatolické církve.

Vyjmenované úkony přijdou ještě na milion sto osmdesát tisíc korun, které ale církev nemá. Během rekonstrukce se navíc objevily i další náklady. Například plášť střechy věže musí být kvůli extrémním povětrnostním podmínkám a vlivu počasí silnější, než bylo původně v plánu. „O kolik se práce prodraží, zjistíme, až se práce dokončí,“ konstatoval Peschke.

O možném příspěvku jednala na své poslední schůzi Rada města Bruntál. „Radní konstatovali, že finanční pomoc bude poskytnuta v rozsahu schváleném v rozpočtu města Bruntál na rok 2009, a to ve výši dvě stě tisíc korun,“ řekl mluvčí Městského úřadu v Bruntále Jiří Ondrášek.

Vlastník kostela zažádal o dotaci z několika fondů. „Opravy musí být letos dokončené. Máme tam stále postavené lešení, za které platíme. Staveniště je předané a klempíři už tam byli, ale přestalo jim přát počasí. Teď měří a připravují materiál. Chtěli bychom s opravami skončit v dubnu nebo v květnu, “ dodal Peschke.

Zuzana Pršalová