Navzdory škrtům ve státním rozpočtu město Krnov společně s Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD) Ostrava pokračuje v přípravách obchvatu. Na konci srpna vydal krajský odbor dopravy stavební povolení na pětaosmdesát procent krnovského obchvatu. Ze sedmiapůlkilometrové trasy obchvatu je vydáno stavební povolení na šest kilometrů.

Asi na třech místech schválenou trasu obchvatu přerušují krátké úseky, kde ještě nejsou dořešené pozemkové vztahy nebo zde nastaly nějaké technické problémy. „Přestože obchvat staví i financuje ŘSD a samotné město Krnov nemá s touto investicí moc společného, snažíme se aspoň pomáhat s přípravami. Přes několikaletá jednání s vlastníky pozemků se stale ještě najdou místa, která nejsou majetkově vypořádána,“ uvedl místostarosta Bedřich Marek.

Zatímco ŘSD vykupuje jen nejnutnější pozemky, které leží bezprostředně na trase obchvatu, město se snaží myslet i na majitele okolních nemovitostí. Jde o případy domů, které by mohly zůstat stát vedle obchvatu, ale blízkost frekventované dopravní tepny by zde značně zhoršila podmínky pro bydlení.

Někteří investorům dosud neprodali

Další problémy v přípravě obchvatu nastaly v souvislosti s plány Povodí Odry doplnit přehradu v Nových Heřminovech protipovodňovými hrázemi v Krnově. „Protože část obchvatové komunikace musí plnit také funkci protipovodňové hráze, došlo v místech bývalého Řempa ke kumulaci nejrůznějších zájmů na v úzkém prostoru u řeky.

Technicky je sice řešitelné, aby obytný dům u Řempa zůstal zachován, ale řeka, obchvat a hráze by ho izolovaly od zbytku města, takže podmínky pro bydlení by se zde značně zhoršily. Souběh zájmů Povodí Odry, ŘSD a města vedl k tomu, že byl tento dům dodatečně určen k vykoupení a zbourání. Již bylo dosaženo dohody s vlastníkem,“ informoval místostarosta Marek, podle kterého právě úsek obchvatu u Řempa patří k těm, které byly vyjmuty ze stavebního povolení a budou se řešit odděleně.

Další vyjmuté úseky se týkají pozemků, které majitelé investorům dosud neprodali. „Město pomáhá jednat s majiteli pozemků o výkupech. Přestože podle mě je 385 korun za metr orné půdy opravdu velkorysá nabídka, s některými jsme se ještě nedohodli. Nevím, co víc si ještě mohou přát,“ dodal Marek.

Obchvat Krnova je lépe připravený

Ve srovnání s obchvatem Opavy je ten krnovský sice méně naléhavý, ale v jeho prospěch hovoří důležitý argument: obchvat Krnova je mnohem lépe připravený na zahájení výstavby. Na Opavské a Hlubčické ulici už proběhly demolice domů, které stály v trase obchvatu. Období, než se ekonomika zlepší natolik, aby stát znovu rozjel naplno budování dopravní infrastruktury, chce město Krnov využít pro dokončení výkupů, aby bylo k dispozici stavební povolení na celý obchvat.

„Určitě přijde chvíle, možná to ještě nebude v příštím roce, odhadem snad v roce 2012, kdy stavba komunikace mezi Ostravou a Opavou se konečně rozběhne. My v té době už budeme na obchvat Krnova stoprocentně připraveni. Těžko se odhaduje, kdy k realizaci dojde, když nevíme, jak se bude vyvíjet ekonomická situace,“ uzavřel Bedřich Marek. Vydané stavební povolení má platnost dva roky, ale jeho účinnost se dá poměrně snadno prodloužit.

Výstavbou severovýchodního obchvatu zlepšování dopravní sítě v Krnově nekončí. Právě začíná příprava na posuzování dopadů na životní prostředí (tzv. EIA) na další významnou komunikaci, která v budoucnu spojí ulice Albrechtickou a Bruntálskou.