Obec Holčovice naleznete Moravskoslezském kraji v Nízkém Jeseníku na toku říčky Zlaté Opavice severozápadně od města Krnov. Obec se nachází v nadmořské výšce přibližně pět set metrů nad mořem. Kdy přesně vznikly Holčovice, se neví. Zdejší podhorský kraj na horním toku řeky Opavice ležel v moravskoslezském pomezním hvozdu až do období velké kolonizace. Tehdy začalo jeho osidlování. První, i když poněkud sporná, písemná zmínka o Holčovicích je v tzv. dílčích listinách Opavského knížectví vydaných po smrti knížete Mikuláše II. z rodu Přemyslovců, kterými se knížectví dělilo mezi jeho čtyři syny. V listině z 18. dubna 1377 je jmenována ves Luttendorff, o níž se četní badatelé domnívají, že šlo o dnešní Holčovice - více zde.

V roce 2017 tehdejší starosta Holčovic Pavel Šprinz, starosta Hošťálkov Tomáš Gronkowiec a starosta Jindřichova Vlastimil Adámek vydali společné prohlášení, které upozornilo veřejnost, úřady i politiky na problém silnic a lesních cest zničených kalamitní kůrovcovou těžbou.

Chyběla jasná pravidla, kdo bude garantovat a financovat opravy komunikací. Deník se vydal do Holčovic zjišťovat, jak vypadá situace v současnosti.

Dotace na obnovu cest

„Opravy komunikací po kůrovcové těžbě řeší stát ve spolupráci s Moravskoslezských krajem. Už vyhlásili první dotační výzvu na obnovu cest poškozených v důsledku kůrovcové kalamity. Já jako starosta jsem se po poradě s odborníky i zastupiteli rozhodl, že se v této chvíli do dotačního programu ještě nepřihlásíme,“ uvedl starosta Holčovic Libor Včelný.

Těžba ještě neskončila

V lokalitách kolem Holčovic má státní podnik Lesy ČR ještě stále zásoby dřeva, které se musí vytěžit a odvézt. Bylo by předčasné začít s opravami komunikací už teď.

„Ptal jsem se na Lesích ČR, jak dlouho ještě bude těžba u nás dobíhat. Dostal jsem nástin, co můžeme čekat v místních částech Sokolí důl nebo Komora, kde je zatížení těžbou nejhorší. Zatím se těžba stále pohybuje ve statisících kubíků dřeva, které nelze z lesa vyvézt jinak, než po silnicích přes místní části Holčovic. Proto jsem po domluvě se zastupiteli žádost o dotace nepodal. Pokud by se cesty opravily už teď, mám obavu, že do dvou let budou zase zničené,“ popsal problematiku starosta Holčovic - CELÝ ROZHOVOR S PRVNÍM MUŽEM OBCE NAJDETE ZDE.

V obecních lesích je hotovo

Obec Holčovice vlastní na 370 hektarů lesa. V obecních lesích jsou už jen zbytky kůrovcového dřeva. Úzké silničky přes Sokolí důl, Komoru a i na dalších místech jsou jedinou přístupovou trasou do lesa pro nákladní auta a těžkou techniku.

Někde se nevyhnou ani dvě nákladní auta v protisměru, takže řidiči se musí domlouvat vysílačkou, kdo komu dá přednost, aby se nepotkali.

Úzké silničky

Při opravách úzkých silniček to asi bez uzavírky nepůjde. Žádná objížďka ale nepřichází v úvahu. „Pokud by uzavírka trvala týdny nebo měsíc, místní se nedostanou s autem ke svým domům, chatám a chalupám. Také proto nechceme poškozené komunikace opravovat nadvakrát. Vyplatí se počkat na konec kalamitní těžby a pak to spravit pořádně,“ doplnil starosta Holčovic Libor Včelný.

Pomoc se zalesňováním

Dříve zelená krajina kolem Holčovic se kvůli kůrovci odlesnila. Obec čekají obvyklé práce po těžbě: úklid a zalesňování.

Holčovice je malebná obec s čistým vzduchem rozložená v podhorských údolích Jeseníků.Holčovice jsou malebná obec s čistým vzduchem rozložená v podhorských údolích Jeseníků.Zdroj: Deník/František Kuba

„Na mýtinách po kůrovci a těžbě chceme do května roku 2022 vysadit odhadem 110 tisíc sazenic stromečků. Ministerstvo zemědělství i krajský úřad nás v tom naštěstí podpoří. Finančně se podílí na úklidu klestu, platí sazenice i oplocenky, ale nikdy ze sta procent. Naštěstí existuje také program, který pomáhá snížit ztráty při prodeji kalamitního dřeva. Kvůli kůrovci je na trhu nadbytek dřeva, takže ceny spadly dolů. To je důvod, proč stát také vlastníkům lesa částečně dorovnává rozdíl mezi běžnou a kůrovcovou cenou dřeva,“ uzavřel starosta Holčovic Libor Včelný.

ZAJÍMAVOSTI Z HOLČOVIC

Smutný osud kostela

Zbouráním evangelického kostela v prosinci 1974 přišly Holčovice o jednu ze svých historických památek. Z evangelického hřbitova zbylo kamenné schodiště vedoucí k bráně a několik náhrobků. Stejný osud stihl také evangelický kostel ve Spáleném - více zde 

Tip na výlet: Naučnou stezkou Na skalce

Začátek sedm kilometrů dlouhé naučné stezky Na skalce je u Informačního centra Holčovice. Má 14 zastavení, které turisty seznámí s historií Holčovic i zajímavostmi o místní přírodě a zvířatech. Na konci tříkilometrové trasy stojí rozhledna měřící 20 metrů. Je bezplatně přístupná po celý rok. Jako předloha pro návrh věže byl vybrán model již neexistující rozhledny, která stála na hoře Smrk.