Úřad práce má vypracovaný pracovní systém pro případy, že se najednou přijde zaregistrovat větší množství lidí. „Uzavřeli jsme smlouvu s městem, že využijeme síly dlouhodobě nezaměstnaných a lidí na sociálních dávkách. Ti se budou v případě potřeby starat o nově příchozí. V čekárně jim vysvětlí, jak mají vyplnit potřebné dokumenty a jaké doklady musí předložit u zprostředkovatele.

Tímto systémem předejdeme dlouhým frontám a nesnázím, které mohou při zápisu na úřad práce vzniknout,“ popsal systém ředitel úřadu práce v Bruntále Milan Horna. Kvůli velkému náporu uchazečů musí přizpůsobit svou práci i zprostředkovatelé.

„Ti musí všechny nové uchazeče zapsat do počítače a zpracovat jejich údaje. V praxi to funguje tak, že pomocníci vyberou vypsané žádosti a předají je zprostředkovateli, který je zpracuje. Noví uchazeči pak přijdou do tří dnů za zprostředkovatelem a domluví se na další spolupráci,“ řekl Milan Horna.
Nové projekty

Protože je v bruntálském okrese velká nezaměstnanost a mnozí uchazeči jsou bez práce i několik let, vznikají na jejich podporu různé projekty podpořené Evropskou unií. Ty by měly do budoucna pomoci znevýhodněným skupinám najít zaměstnání.

Na dlouhodobě nezaměstnané lidi často doléhají deprese z toho, že pro ně není uplatnění. V tomto by jim měl pomoci psycholog, který s nimi danou situaci rozebere. Tato terapie trvá zhruba měsíc a půl. Cílem je, aby uchazeč nabyl ztracené sebevědomí a naučil se správně komunikovat při pracovním pohovoru.

„Zatím je předčasné vynášet hodnocení, zda tyto projekty přinesou své ovoce. Osobně však myslím, že velkou část peněz zbytečně spolkne režie a že pracovní úřad udělá víc práce za polovic,“ dodal ředitel pracovního úřadu Milan Horna.