Příchozí mohou donést s sebou vysloužilé elekrospotřebiče a zároveň se přitom skvěle pobavit. V otevřených stanech prezentují pořadatelé tematické filmy o správném zacházení se starými spotřebiči.

Součástí show je program pro školy a pro veřejnost. Mládeži je určena Ekologická hodina, při níž se dozví žáci zábavným způsobem vše podstatné o zpětném odběru a recyklaci elektroodpadu. Veřejnost čekají interaktivní ekologické kvízy a soutěže o zajímavé ceny.

Tři města s největším množstvím vybraných elektrospotřebičů získají zajímavou odměnu. projekt zahrnuje v průběhu čtyř měsíců návštěvu osmdesáti měst z celé země. Hlavním cílem je podpořit obyvatele v odevzdávání již nesloužících elektrospotřebičů, které následně ekologicky zlikvidují.