„Předmětem stavebních prací je kompletní rekonstrukce vozovky a chodníků v úseku od křižovatky ulice Na Nábřeží s ulicí Nádražní až po viadukt na Žlutém kopci. Celková délka opravovaného úseku je 333 metrů, plocha rekonstruované místní komunikace představuje 1 998 m2,“ informoval mluvčí Městského úřadu v Bruntále Jiří Ondrášek.

Kromě nových povrchů obyvatelé domů na břehu Černého potoka získají i šestadvacet nových parkovacích míst. „Jsem velmi rád, že se při rekonstrukci povrchu ulice Na Nábřeží využila možnost rozšířit plochu pro parkování osobních vozidel. Obyvatelé žijící v této lokalitě jistě ocení, že se jim po mnoha letech zásadně zvýšil počet parkovacích míst, a to bez většího omezení chodců,“ uvedl místostarosta Bruntálu Petr Rys. Auta budou parkovat nad potokem a chodci budou mít k dispozici nový chodník vedoucí podél domů.

„To, že oprava komunikace byla řešena komplexně, dokládá i skutečnost, že na místo bývalé aleje bude v letošním a příštím roce vysázeno patnáct nových stromů,“ doplnil informace místostarosta Petr Rys.

Rekonstrukce ulice Na Nábřeží a části Černého potoka probíhá už třetí měsíc. Předpokládané náklady činí 3,4 milionu korun, práce provádí bruntálská společnost Kareta.

Zuzana Pršalová