„V rámci prvních tříd budou do výuky matematiky zaváděny principy a metodiky výuky matematiky podle profesora Hejného. Jedná se o praktickou a ověřenou koncepci, kterou podporují speciální učebnice, metodické pomůcky a výukové programy", uvedla zástupkyně ředitele pro první stupeň Jana Hlaváčková.

Kouzlo bude mít nová výuka i pro učitele a rodiče. Ti nesmí během výuky říct dětem, jaký je výsledek. Žáci se k němu musí dopracovat logicky přes praktické pomůcky. K počítání jim například pomůže i krokovací pás s tečkami. Díky němu se děti naučí počítat i do záporných čísel. Pomocí zvířat se naučí pochopit jejich počet i sílu, případně násobilku nebo poměry.

„Představte si, že máte zvířata, třeba myš, kočku a krávu. Děti budou mít za úkol zjistit, o kolik je taková myš menší nebo těžší než ostatní zvířata. Myš je dvakrát menší než kočka a kočka pro změnu desetkrát menší než kráva. A tak děti prakticky naučíme násobilku a poměry. Nebudou se to muset učit zpaměti", řekla na ukázku jedna z učitelek matematiky.

Na druhém stupni se děti pomocí znalosti geometrických těles naučí třeba počítat rovnice nebo objem těles. Vše opřou o znalosti z rozkladu geometrických těles. Vždyť z trojúhelníku vznikne čtverec, obdélník i krychle, ale také kruh.

Matika pro život

„Děti určitě strach mít nemusí. Nová metoda vychází z přirozených vlastností dětí hledat, experimentovat a poznávat, takže matematika pro ně bude větší zábavou.

Tato metoda nabízí daleko větší prostor k individuálnímu přístupu k žákům, takže věřím, že stejně jako ve všech školách, které tuto metodu uchopily správně, bude při radosti z učení dosaženo lepších výsledků. Otázkou je co rodiče? Tato metoda je oproti klasice velmi rozdílná a tady budeme žádat rodiče o důvěru a trpělivost.

Nebudeme chtít, aby se s dětmi učili a vysvětlovali jim své osvojené postupy, ale aby se živě zajímali o to, co děti dělají a nechali se to od nich učit. Věřím, že to společně zvládneme a čas ukáže, jestli to byl krok tím správným směrem", uvedl ředitel školy Karel Handlíř.

„Pro 4. až 9. třídy škola navrhne a vybuduje venkovní laboratoř, deset matematicko-technických stanovišť, která budou fungovat na podobném principu jako zmiňovaná metoda profesora Hejného pro první stupeň. Zde však bude princip povýšen o návaznosti na praktický život.

Pro stanoviště bude vytvořeno celkem padesát praktických úkolů, které budou navozovat co nejrealističtější praktické a problémové situace, se kterými se žáci v dospělosti budou setkávat a pro které se dnes vlastně matematiku učí. Vždyť matiku použijete například při pokládce dlažby, ve skladech, při balení kufru nebo vaření," doplnila zástupkyně pro druhý stupeň Hana Wiedemanová.

Všichni učitelé matematiky na prvním i druhém stupni se již v loňském školním roce 2012/2013 seznamovali s touto metodou na seminářích, které lektorovali zkušení lektoři, na konferenci a nahlédli do vyučovacích hodin ve školách, kde tato výuka již probíhá.

Učitelé prvních a druhých tříd navíc absolvovali v průběhu letních prázdnin týdenní letní školu zaměřenou na Hejného metodu matematiky.

Anna Dohnalová