Dvacet let, které uplynuly od 17. listopadu 1989, si Krnované připomínali setkáním na Hlavním náměstí.

Události na Národní třídě v Praze a atmosféru prvních dní studentské stávky si lidé na náměstí v Krnově připomněli při promítání dobových filmových týdeníků z kinomaringotky na plátno umístěné přímo na fasádě krnovské radnice.

K dostání nebyla ani malá trikolora

Krnovský radní a poslanec parlamentu Libor Nowak si vybavil zajímavý detail, že mnozí lidé chtěli vyjádřit solidaritu se stávkujícími studenty, ale nebylo pro ně snadné v době všeobecného nedostatku sehnat takovou drobnost, jako je trikolora. „My, kteří jsme se v té době pohybovali kolem krnovského sportu, jsme jako trikoloru použili stuhu z medaile, kterou jsme kdysi vybojovali na závodech v rámci republiky,“ zavzpomínal Nowak na počátky listopadové sametové revoluce.

„Cestou do Bratislavy na nějaké závody jsme potkali studenty, kteří z Prahy vezli spoustu letáků. Jeli ze škol do svého bydliště předat lidem v regionech nejen informace, ale také naději a kousek svobody. Od nich jsme získali materiály, které jsme následně použili v Krnově před celorepublikovou stávkou 27. listopadu. Odeslali jsme také do centra vznikajícího Občanského fóra zdravici z Krnova a zapojili jsme se plně do dění kolem generální stávky,“ vzpomínal na náměstí Libor Nowak, jak po Listopadu 1989 začínaly pukat ledy.

„Vy, kteří jste v době stávky vyšli na krnovské náměstí, si určitě pamatujete, že tady za mnou stál jeřáb, který původně pracoval na rekonstrukci severní části náměstí. Když na něj vystoupala československá vlajka, všichni jsme to vnímali jako symbol svobody. Tehdy jsem si uvědomil, že už nám svobodu nikdo nevezme,“ dodal dojatě Nowak.

Komunisté vládnou kraji

Ten také současně upozornil na skutečnost, že na krajském úřadě jsou znovu komunisté součástí vládnoucí koalice.

„Ti, kteří ve volbách kandidovali pod dresem nejtvrdších komunistických kádrů, dnes vládnou kraji. Jedna z nejdůležitějších svobod získaných díky 17. listopadu jsou svobodné volby. Prosím vás, nedopusťme už znovu návrat komunistů,“ apeloval Nowak na voliče.

Dvacetiletí svobody přišel uctít jen hlouček lidí

Krnovská starostka Renata Ramazanová se pozastavila nad tím, že na vzpomínkové shromáždění po dvaceti letech přišlo jen pár lidí.

„Je nás tady málo. Vysvětluji si to tím, že se máme příliš dobře na to, než abychom si museli připomínat pojmy jako demokracie a svoboda, které nejsou samozřejmostí, a je třeba je chránit,“ uvedla Ramazanová a připomenula smrt Jana Opletala, odvlečení studentů do koncentračních táborů nacisty, i ty studenty, kteří o padesát let později vzpomínali na hrdinství a utrpení studentů z roku 1939 a byli komunistickou mocí surově zbiti.

„Násilí, ke kterému došlo 17. listopadu před dvaceti lety, vyvolalo obrovský odpor v každém z nás. Vyšli jsme do ulic v Praze a posléze po celé zemi. Výsledkem byl návrat svobod a demokracie, které nám byly padesát let odepírány,“ dodala Ramazanová.