„Když si lidé chtěli v autobuse sednout, tak běželi zadní cestou kolem kurtů na zastávku až k rybníku,“ řekla Ivana M., manželka jednoho se zaměstnanců společnosti Macco Organiques.

Autobus na sídliště Květná dosud nejezdil, protože se sem vůbec nedostal. Na vině byly úzké křižovatky, jimiž mělo rozměrné vozidlo městské hromadné dopravy problém projet. Úpravy jedné ze spojnic už začaly před několika dny a potrvají do konce listopadu.

„Předmětem zahájené akce je úprava ulic Revoluční a Květné tak, aby byly rozšířeny poloměry rozjezdových oblouků křižovatky,“ konstatoval mluvčí Městského úřadu v Bruntále Jiří Ondrášek a pokračoval: „Dále dojde k přemístění a přisvětlení přechodů pro chodce, k povrchové a šířkové úpravě chodníků v předmětném úseku a k umístění nového ochranného zábradlí.“

Úprava křižovatky si mimo jiné vyžádá také přeložku optického kabelu. Náklady na stavbu by však neměly přesáhnout dva miliony korun. Pokud nenastanou neočekávané komplikace, měl by po upravené cestě první autobus městské hromadné dopravy projet 10. prosince. Zastávky budou umístěny pod základní školou, kde jsou již připraveny takzvané zálivy. Ty nyní šoféři využívají k parkování.

Zuzana Pršalová